Pútnické MEXIKO
Novinka
Pútnické MEXIKO

Pútnické MEXIKO

a neopakovateľné Acapulco

Lietadlo Termín: 25. 2. 2021 - 8. 3. 2021 Cena: 1760 EUR Číslo zájazdu: 1752/012
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:   

Program zájazdu: 

1.deň:

transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a následne odlet do Mexico City. Prílet  do Mexico City vo večerných hodinách, transfer do hotela, večera a ubytovanie.  

2.deň:

návšteva Tlatelolco.  Následne  Guadalupe -  najslávnejšie pútnické miesto Latinskej Ameriky. Prehliadka starej a novej Baziliky  Panny  Márie Guadalupskej,  kde sa uchováva zázračný obraz Panny Márie. Náboženský program, svätá omša. Presun do centra Mexico City, prehliadka hlavného námestia Zocalo, (v prípade, že bude Národný palác zatvorený, sprievodca vyberie návštevu niektorých iných pamiatok  ako napr.: Edificio de Correos Monumento al Caballito, Bar la Opera, Casa de los Azulejos, Iglesia de san Francisco, námestie Santo Domingo). Uvidíte ruiny hlavného chrámu Aztékov (z vonku), ako aj Katedrálu. Národné antropologické múzeum. Bolo  otvorené v roku 1964 a disponuje 23 stálymi expozíciami na ploche 79 700 m³. Okolo budovy sa nachádza rozsiahly komplex záhrad, ktoré sú zdobené replikami sôch, pyramíd. K najzaujímavejšej časti komplexu po architektonickej stránke patrí betónový dáždnik, ktorého gigantickú strechu drží jediný pilier. Večera a ubytovanie v Mexico City.

3.deň:

odchod  cez  Tulpetlac, dnes predmestie Mexico City, návšteva najznámejšej  mexickej  archeologickej lokality Teotihuacan. Je  vzdialená od Mexico City 50 km. Prezriete si pyramídy Slnka a Mesiaca, ktoré sú spojené tzv. Cestou mŕtvych lemovanou chrámami, v celkovej dĺžke 2,3 km. V okolí týchto stavieb sa začalo postupne formovať mesto, ktoré svoj vrchol dosiahlo v rokoch 230 – 600 nášho letopočtu. V období rozkvetu mal Teotihuacan cez 100 tisíc obyvateľov. Návrat do Mexico City, večera, ubytovanie.

4.deň:

odchod  do Cuernavaca, návšteva mesta „večnej jari“, tzv. mesto Bugambilias. Uvidíme jeden z najstarších kostolov v Mexiku, ktorý sa začal stavať v roku 1525 a v roku 1891 bol vysvätený ako Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Tento chrám sa skladá zo štyroch budov. Slúžil ako piaty kláštor v krajine pre františkánov. Založili ho v roku 1525 dvanásti františkánski mnísi, ktorí sem prišli a začali evanjelizačnú činnosť. Na takmer každej stene môžeme vidieť obrazy nevyčísliteľnej umeleckej a historickej hodnoty. Pokračujeme do pitoreskného mesta Taxco, nazývaného aj  strieborné mesto. Návšteva kostola sv. Priscily, vybudovaného vďaka ťažbe striebra v meste a okolí,  svätá omša. Voľno na nákupy a prechádzku po úzkych uličkách s kamennými chodníkmi a domami s červenými škridlovými strechami láka mnohých umelcov prenocovať v meste. Večera a ubytovanie v Taxco.

5.deň:

odchod do Acapulca, prehliadka mesta. Acapulco slúžilo v minulosti ako prístav, kde každý rok prichádzali obchodníci  Manila Galleon z Filipín s luxusným a drahým tovarom, ktorý bol následne transportovaný do prístavu Veracruz, odkiaľ bol poslaný do Španielska.  El Fuerte de San Diego – slúžilo k obrane prístavu proti pirátskym útokom. Patrí k najlepším prírodným prístavom v Mexiku. Mnoho známych politikov a osobností vlastní nehnuteľnosť v tejto oblasti. Svätá omša v modernom chráme Sagrado Corazon. Veľkou atrakciou sú útesy La Quebrada, miestami vysoké až 24 m, odkiaľ sa skúsení miestni skokani vrhajú do rozbúreného oceánu, pričom je veľmi dôležité správne odhadnúť výšku príbojovej vlny. Večera, ubytovanie v Acapulcu.

6.deň:

oddych na plážach Acapulca, ubytovanie v Acapulcu. 

7.deň:

oddych na plážach Acapulca, ubytovanie v Acapulcu. 

8.deň:

odchod do Puebla – „mesto anjelov“, skutočný architektonický skvost koloniálneho obdobia a kultúrne dedičstvo ľudstva. Počas prechádzky objavíme veľké i malé námestia, hlavné námestie, barokovú architektúru, Katedrálu. Svätá omša v kaplnke Panny Márie Ružencovej, ktorej steny a strop sú pozlátené a zdobené soškami anjelov, svätých, detí a zvierat. Nádherný oltár zdobí socha korunovanej Panny Márie s nádhernými klenotmi. Prehliadka mesta Puebla, skvostu koloniálnej architektúry. Mesto sa nachádza na úpätí pohoria Sierra Madre del Sur a je obklopené sopkami Popocatepetl, Iztaccihuati, Pico de Orizaba a La Malinche. Puebla leží vo výške 2.200 m, je štvrtým najväčším mexickým mestom. Večera, ubytovanie

9.deň:

navštívime archeologický areál Cacaxtala a pokračujeme do San Miguel del Milagro. Ocotlan - sanktuárium Panny Márie z Ocotlan je na návrší, vybudované na pamiatku zjavenia Panny Márie na tomto mieste v  roku 1541. Prvý kostol bol postavený v 16. storočí, novší kostol je z konca 17. storočia v barokovom slohu. Bol vybudovaný na mieste, kde Panna Mária, vypočujúc modlitbu Juana Diega, nechala vytrysknúť prameň vody počas sucha v roku 1541. Voda z prameňa bola posvätená a mala liečivé účinky. Stavbu  kostola začal  v roku 1670 otec Juan Escobar a do roku 1691 apsida bola dokončená. Transept a kupoly boli dokončené začiatkom 18 stor. Na fasáde sú vysoké reliéfy z bielej malty v kontraste so stenami z červenej pálenej tehly, oltár je veľkolepý. Večera a ubytovanie v Puebla.

10.deň:

návšteva Choluly, pokračovanie do Tonantzintla - návšteva historického centra. V mexickej kultúre bola bohyňa Tonantzin stotožňovaná so Zemou. Slovo Tonantzintla pochádza z Nahuatl a znamená miesto našej drahej matky. Po príchode Španielov bolo pridané meno Panny Márie na jej počesť. Kostol Panny Márie v Tonantzintla je zo XVI. stor. Fasáda je jednoduchá,  interiér je v bohatom barokovom slohu, zmes španielskeho a indiánskeho štýlu, ako napríklad anjeli so slivkami, girlandami kvetov, indiánskymi perami, ovocím a rastlinami. Je jedným z najvýznamnejších kostolov v indiánskom barokovom slohu. Bol budovaný takmer 300 rokov. Hlavné priečelie charakterizuje typický barokový sloh regiónu. Pokračovanie do mestečka  Huejotziingo, kde sa nachádza veľmi dobre zachovaný bývalý františkánsky konvent sv. Michala Archanjela s múzeom evanjelizácie. Večera a ubytovanie v Mexico City.

11.deň:

návšteva parku Xochimilko, ktoré je nazývané Benátkami Mexika, plavba po jazere. Následne  Guadalupe, náboženský program, svätá omša, osobné modlitby.  Transfer na letisko,  odlet do Európy. 

12.deň:

prílet do Viedne  vo večerných hodinách  a následne transfer do Bratislavy.

Záväzná prihláška zájazdu: Pútnické MEXIKO

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena1760.00 EUR
Spolu1760.00 EUR/osoba

Na tento zájazd sa vzťahuje 3% zľava zo základnej ceny zajazdu pre klientov, ktorí za posledných 5 rokov cestovali s našou CK minimálne 2 krát.
Skorý nákup + 3% zľavy zo základnej ceny zájazdu pri objednaní a zaplatení 50% zálohy do 31.1. 2021.