PÚTNICKÉ POĽSKO
Novinka
PÚTNICKÉ POĽSKO

PÚTNICKÉ POĽSKO

CZESTOCHOWA-LICHEN-SWINICE WARCKIE-GLOGOWIEC-NIEPOKALANOW

Lux bus Termín: 19. 6. 2021 - 22. 6. 2021 Cena: 195 EUR Číslo zájazdu: 1865/105
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu: 

1.deň :

Odchod  Bratislava o 07.00 hod., Horná Poruba o 09.00 hod., Žilina o 10.30 hod., presun do jedného z najväčších  mariánskych pútnických  miest -  Czestochowej. Toto miesto  ročne navštívi viac ako päť miliónov pútnikov. Po Lurdoch a Fatime je to tretie najväčšie pútnické mesto v Európe. Dejiny mesta sú úzko spojené s Kláštorom na Jasnej Hore, ktorý nechal v 14. storočí vybudovať knieža Wladislav Opolczyk. Ten neskôr Kláštoru venoval aj zázračný obraz Matky Božej. Predstavuje  Pannu Máriu v stojacej polohe s Ježiškom v náručí. Mária je čelne obrátená k veriacim a na tvári má jazvu, ktorú jej podľa legendy spôsobili husiti, keď rabovali Kláštor. Chceli ukradnúť aj obraz, ale ten tak oťažel, že ho nemohli zdvihnúť,  preto aspoň mečom zaťali do obrazu. Odhaľujú ho  iba v určitom dennom čase a pri rôznych náboženských slávnostiach.  Pôvod ako aj presný dátum vzniku obrazu nie je známy. Podľa legendy patrí medzi 70 ikon, ktoré namaľoval evanjelista svätý Lukáš. Náboženský program, ubytovanie, večera.  O 21.00 hod. možnosť účasti na pobožnosti zakrývania /zastierania/ zázračnej ikony „Apel Jasnogorski“.

2.deň:

Ráno Czestochowa o 05.30 hod. možnosť účasti na pobožnosti Hodinka úcty k Nepoškvrnenému  počatiu Panny Márie v kaplnke Zázračného obrazu Matky Božej, odkrytie obrazu. Raňajky, náboženský program, svätá omša,  krížová cesta, osobné modlitby. Odchod do svetoznámeho mariánskeho Sanktuaria Licheň, ktoré v roku 1999 navštívil aj sv. Ján Pavol II. Nachádza sa tu maličký obraz s podobizňou Matky Božej, často nazývanej Bolestná Kráľovná Poľska. Kult obrazu i úcta preukazovaná Božej Matke má svoju históriu, siahajúcu do XIX. storočia, kedy sa Panna Mária zjavila na bojovom poli ranenému vojakovi. Po dlhých rokoch tento legionár našiel obraz Panny Márie. Zázračnosť obrazu sa preslávila najmä v čase epidémie cholery. Sanktuarium Matky Božej Lichenskej, kde je obraz v súčasnosti uctievaný, je najväčšie v Poľsku.  Náboženský program, prehliadka Baziliky, neďaleká Golgota s krížovou cestou, večera, ubytovanie.

3.deň:

V skorých ranných hodinách možnosť účasti na pobožnosti odkrývania obrazu Matky Božej, osobné modlitby. Po raňajkách presun do mestečka Swinice Warckie Farský kostol  sv. Kazimíra, kde bola sv. Faustina pokrstená, svätá omša. GŁogowiec – rodisko sestry Faustiny,  zachoval sa rodný dom, v ktorom je expozícia. Odchod do kláštorného mestečka Niepokalanow, ktoré založil sv. Maximilián Kolbe, aby mohol medzi rehoľníkmi šíriť  Mariánsku úctu a venovať sa apoštolátu tlače. Kláštor pozostával z drevených dlhých blokov, niektoré boli obytné, v iných bola tlačiareň. Časopisy, predovšetkým „Rytier Nepoškvrnenej“, vychádzali v obrovských nákladoch a všetku prácu zabezpečovali rehoľníci. Ich počet bol mnohonásobne vyšší, ako bolo zvykom v minoritských kláštoroch. Počas II. svetovej vojny bol kláštor uzavretý a Maximilián Kolbe zomrel mučeníckou smrťou v koncentračnom tábore Oswienčim. Kláštorná komunita v Niepokalanowe má v úcte sv. Maximiliána, dodnes zachovávajú jeho pôvodnú kaplnku a pri kláštore existuje malé múzeum. Večera, ubytovanie

4.deň:

Po raňajkách náboženský program v Niepokalanowe. Svätá omša, prehliadka Baziliky Nepoškvrnenej Panny Márie Prostredníčky milostí. Plastika v bočnej kaplnke predstavuje  svätca, ako v rukách prináša Nepoškvrnenej zemeguľu. Plastika symbolizuje  heslo i životné motto sv. Maximiliána „Získať svet pre Krista skrze Nepoškvrnenú“.  Možnosť návštevy múzea sv. Maximiliána, osobné voľno. Okolo obeda odchod na Slovensko, možnosť vystúpiť aj  v Žiline alebo  Hornej Porube.

Záväzná prihláška zájazdu: PÚTNICKÉ POĽSKO

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena195.00 EUR
Spolu195.00 EUR/osoba

Na tento zájazd sa vzťahuje 3% zľava zo základnej ceny zajazdu pre klientov, ktorí za posledných 5 rokov cestovali s našou CK minimálne 2 krát.
Skorý nákup + 3% zľavy zo základnej ceny zájazdu pri objednaní a zaplatení 50% zálohy do 31.1. 2021.