PÚTNICKÉ POĽSKO A LITVA
Novinka
 PÚTNICKÉ POĽSKO A LITVA

PÚTNICKÉ POĽSKO A LITVA

po stopách sv. Faustíny a pápeža sv. Jána Pavla II.

Lux bus Termín: 11. 5. 2022 - 15. 5. 2022 Cena: 299 EUR Číslo zájazdu: 1962/067
Odoslať záväznú prihlášku

 V cene je zarátané:

V cene nie je zarátané:

Program:

1.deň:

Bratislava-Wadowice-Glogowiec-Swinice-Warckie
odchod ráno cca o 4.30 hod. z Bratislavy (Trnava, Zamarovce – benzínová pumpa pri dialnici, Žilina) do Wadowíc, prehliadka rodného domu a múzea pápeža sv. Jána Pavla II...  GŁogowiec – rodisko sestry Faustiny,  zachoval sa rodný dom, v ktorom je expozícia. Swinice Warckie, Farský kostol sv. Kazimíra, kde bola sv. Faustina pokrstená, svätá omša. Odchod na ubytovanie do Plocku.

2.deň:

Plock-Šiluva
Plock - sídlo biskupa. Kláštor v Plocku   bol prvým miestom zjavenia milosrdného Ježiša. Dňa 12. apríla 1931  sama sv. Faustína slávila prvýkrát sviatok Božieho milosrdenstva v Plocku. Ďalšou pozoruhodnosťou je Katedrála Panny Márie, spomína sa už v roku 1102 a zachovalý hrad. Ubytovanie v jednom z najdôležitejších pútnických miest Litvy v Siluve. Katedrála uchováva vzácnu ikonu Panny Márie Božej Matky.

3.deň:

Šiluva-Siauliali-Vilnius
Šiluva, náboženský program. Po tragických udalostiach v roku 1532, keď sa pre ohrozenie kalvínmi musel obraz Božej Matky zakopať, o 76 rokov neskôr - v roku 1608 – sa Božia Matka v úplne nekatolíckom prostredí zjavila pastierikom. Panna Mária sa zjavila týmto deťom a plakala v starosti o svoje deti a obyvateľstvo reagovalo obrátením sa. Po vízii 100-ročného slepca aj obraz Božej Matky, ktorý skryl posledný katolícky farár Holubka v roku 1532, sa našiel. Čoskoro nasledovali prvé zázračné uzdravenia. Preto sa Šiluva stala miestom útechy, povzbudenia a orientácie pre jej ľud. Siauliai, kde je Hill of Crosses – Vrch Krížov. Tieto kríže ľudia postavili na počesť neúspešnej vzbury a na pamiatku obetí poľského povstania v rokoch 1831 a 1863  a následne pokračovali  stavať na protest proti Sovietom. Tento vrch navštívil aj Svätý Otec Ján Pavol II. v  roku 1993. Od roku 2001 tu sídli františkánsky kláštor. Vilniusu, návšteva katolíckej Katedrály sv. Stanislava a Vladislava s kaplnkou sv. Casimira, svätá omša. Prehliadka mesta, gotický Kostol sv. Anny, kaplnka Panny Márie v Ostrej Brame, kde bol posvätený obraz Božieho milosrdenstva a Dominikánsky kostol, kde je originálna kresba obrazu Božieho milosrdenstva. Tu pôsobila sestra Faustína, ktorú pápež sv. Ján Pavol II. 30.4.2000 vyhlásil za svätú. Ubytovanie. 

4.deň:

Bialystok-Czestochowa
Bialystok – Sanktuárium Božieho milosrdenstva bolo postavené v roku 1984. V roku 1988 tu boli uložené telesné pozostatky
bl. Michala Sopočka, spovedníka sv. Faustíny /zomrel v Bialystoku v r. 1975/, ktorý sa veľmi zaslúžil o rozšírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu. V 70. rokoch minulého storočia tu v kaplnke Ostrobramskej Matky Božieho milosrdenstva bola uložená kópia vzácneho vilniuského originálu. Ikonu  posvätil vtedajší kardinál Karol Wojtyla. Odchod do Czestochowej, ubytovanieNávšteva kaplnky s Milostivým obrazom Matky Božej – Kráľovnej Poľska, zakrývanie obrazu. 

5.deň:

Lagiewniki-Bratislava
Czestochowa - skoro ráno o 5.30 hod. možnosť účasti  na rannej modlitbe a odkrývaní obrazu.  Lagiewniki - centrum apoštolátu Božieho milosrdenstva. Tu v kláštore Matky Božieho milosrdenstva žila v tridsiatych rokoch 20. storočia sv. Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom milosrdenstve. Prehliadka areálu. Účasť na pobožnosti Korunka Božieho milosrdenstva o 15.00 hod.  v kláštornej kaplnke, kde je milostivý obraz a hrob sv. Faustíny, alebo v Bazilike Božieho milosrdenstva, svätá omša. Návšteva Sanktuária sv. Jána Pavla II.  Odchod v poobedňajších hodinách   na Slovensko.

Záväzná prihláška zájazdu: PÚTNICKÉ POĽSKO A LITVA

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena299.00 EUR
Spolu299.00 EUR/osoba

O možnosti príplatku za sedadlo v prednej časti autobusu sa prosím informujte v cestovnej kancelárii.