PÚTNICKÉ POĽSKO Czestochowa - Swinice Warckie -   Glogowiec – Plock – Gietrzwald- Licheň
Novinka
PÚTNICKÉ POĽSKO Czestochowa - Swinice Warckie -   Glogowiec – Plock – Gietrzwald- Licheň

PÚTNICKÉ POĽSKO Czestochowa - Swinice Warckie - Glogowiec – Plock – Gietrzwald- Licheň

Lux bus Sprievodca: brat Anton Solčiansky Termín: 23. 3. 2023 - 26. 3. 2023 Cena: 199 EUR Číslo zájazdu: 2114/062
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

Možný príplatok:

V cene nie je zahrnuté:

Program zájazdu: 

1.deň:

Odchod  Bratislava o 07.00 hod., možnosť nástupu  Zamarovce a Žilina, presun do jedného z najväčších  mariánskych pútnických  miest -  Czestochowej. Toto miesto  ročne navštívi viac ako päť miliónov pútnikov. Po Lurdoch a Fatime je to tretie najväčšie pútnické mesto v Európe. Dejiny mesta sú úzko spojené s Kláštorom na Jasnej Hore, ktorý nechal v 14. storočí vybudovať knieža Wladislav Opolczyk. Ten neskôr Kláštoru venoval aj zázračný obraz Matky Božej. Predstavuje  Pannu Máriu v stojacej polohe s Ježiškom v náručí. Mária je čelne obrátená k veriacim a na tvári má jazvu, ktorú jej podľa legendy spôsobili husiti, keď rabovali Kláštor. Chceli ukradnúť aj obraz, ale ten tak oťažel, že ho nemohli zdvihnúť,  preto aspoň mečom zaťali do obrazu. Odhaľujú ho  iba v určitom dennom čase a pri rôznych náboženských slávnostiach.  Pôvod ako aj presný dátum vzniku obrazu nie je známy. Podľa legendy patrí medzi 70 ikon, ktoré namaľoval evanjelista svätý Lukáš. Náboženský program, večera.  O 21.00 hod. možnosť účasti na pobožnosti zakrývania /zastierania/ zázračnej ikony „Apel Jasnogorski“, ubytovanie.

2.deň:

Ráno Czestochowa o 05.30 hod. možnosť účasti na pobožnosti Hodinka úcty k Nepoškvrnenému  počatiu Panny Márie v Kaplnke Zázračného obrazu Matky Božej, odkrytie obrazu, svätá omša. Po raňajkách presun do mestečka Swinice Warckie.  Farský kostol  sv. Kazimíra, kde bola sv. Faustina pokrstená,  GŁogowiec – rodisko sestry Faustiny,  zachoval sa rodný dom, v ktorom je expozícia.  Odchod na ubytovanie v Plocku.

3.deň:

Plock - sídlo biskupa. Kláštor v Plocku   bol prvým miestom zjavenia milosrdného Ježiša. Dňa 12. apríla 1931  sama sv. Faustína slávila prvýkrát sviatok Božieho milosrdenstva v Plocku. Ďalšou pozoruhodnosťou je Katedrála Panny Márie, spomína sa už v roku 1102 a zachovalý hrad. Presun do Gietrzwald, dedinky kde zomrel mučeník svätý Adalbert, patrón Warmie a Poľska. Oblasť bola v minulosti obývaná kmeňmi Prusov. V kostole z 15. storočia je umiestnený zázračný obraz Panny Márie s dieťaťom Ježišom zo 16. stor. Gietrzwald je známy ako poľské Lurdy, tu sa opakovane zjavovala Panna Mária od 27.06. do 16.09.1877 dievčatám Stanisławe Samulowskej a Justyne Szafryńskej. Opakovane zdôrazňovala význam motlitby ruženca.  Zjavenie v Gietrzwałd  je jediné zjavenie Matky Božej v Poľsku schválené rímsko-katolíckou cirkvou. Prehliadka Baziliky, svätá omša, osobné modlitby. Odchod do svetoznámeho mariánskeho Sanktuaria Licheň, ktoré v roku 1999 navštívil aj sv. Ján Pavol II. Nachádza sa tu maličký obraz s podobizňou Matky Božej, často nazývanej Bolestná Kráľovná Poľska. Kult obrazu i úcta preukazovaná Božej Matke má svoju históriu, siahajúcu do XIX. storočia, kedy sa Panna Mária zjavila na bojovom poli ranenému vojakovi. Po dlhých rokoch tento legionár našiel obraz Panny Márie. Zázračnosť obrazu sa preslávila najmä v čase epidémie cholery. Sanktuarium Matky Božej Lichenskej, kde je obraz v súčasnosti uctievaný, je najväčšie v Poľsku.  Náboženský program, prehliadka Baziliky, neďaleká Golgota s krížovou cestou, večera. Možnosť účasti na pobožnosti zakrývania /zastierania/ obrazu Matky Božej o 21.00 hod., ubytovanie.

4.deň:

V skorých ranných hodinách možnosť účasti na pobožnosti odkrývania obrazu Matky Božej, raňajky, osobné modlitby a svätá omša.  Odchod na Slovensko. Predpokladaný príchod do Bratislavy asi o 20.00 hod.

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!

Záväzná prihláška zájazdu: PÚTNICKÉ POĽSKO Czestochowa - Swinice Warckie - Glogowiec – Plock – Gietrzwald- Licheň

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena199.00 EUR
Spolu199.00 EUR/osoba


Pre kontrolu či nie ste robot, prosím zadajte aktuálny rok (2022)