Pútnické Poľsko
Novinka
Pútnické Poľsko

Pútnické Poľsko

Czestochowa - Krakow – Lagiewniki - Zakopane (Poľská Fatima)

Lux bus Termín: 27. 9. 2018 - 30. 9. 2018 Cena: 185 EUR Číslo zájazdu: 1305/131

V cene je zahrnuté:

Sprievodca púte:

Program zájazdu:

1.deň:

Odchod ráno do jedného z najväčších  mariánskych pútnických miest - Czestochowej. Toto miesto  ročne navštívi viac ako päť miliónov pútnikov. Po Lurdoch a Fatime je to tretie najväčšie pútnické mesto v Európe. Dejiny mesta sú úzko spojené s kláštorom na Jasnej Hore, ktorý nechal v 14. storočí vybudovať knieža Wladislav Opolczyk. Ten neskôr kláštoru venoval aj zázračný obraz Matky Božej. Predstavuje  Pannu Máriu v stojacej polohe s Ježiškom v náručí. Mária je čelne obrátená k veriacim a na tvári má jazvu, ktorú jej podľa legendy spôsobili husiti, keď rabovali kláštor. Chceli ukradnúť aj obraz, ale ten tak oťažel, že ho nemohli zdvihnúť, preto aspoň mečom zaťali do obrazu. Odhaľujú ho iba v určitom dennom čase a pri rôznych náboženských slávnostiach.  Pôvod ako aj presný dátum vzniku obrazu nie je známy. Podľa legendy patrí medzi 70 ikon, ktoré namaľoval evanjelista svätý Lukáš. Náboženský program, ubytovanie, večera. O 21.00 hod. možnosť účasti na pobožnosti zakrývania /zastierania/ zázračnej ikony „Apel Jasnogorski“.

2.deň:

O 05.30 hod. možnosť účasti na pobožnosti Hodinka úcty k Nepoškvrnenému  počatiu Panny Márie v kaplnke Zázračného obrazu Matky Božej, odkrytie obrazu. Raňajky, svätá omša, osobné modlitby. Krakow  -   mesto, ktoré bolo desaťročia späté so životom Karola Wojtylu.  Prechádzka „Kráľovskou cestou“ na Hlavné námestie - Rynek Glowny, ktoré je rozlohou najväčším stredovekým námestím strednej Európy, je lemované peknými stredovekými domami bohatých mešťanov, ktoré vznikli aj vďaka ťažbe soli z neďalekej Wieliczky. Uprostred námestia sa nachádza renesančná budova Sukiennice, ktorá plnila funkciu tržnice so súknom. Dnes sa v interiéri tejto stavby hemžia farbami rozmanité stánky a obchody. Na rohu námestia sa nachádza gotický Mariánsky kostol s impozantným interiérom a jedinečným vyrezávaným dreveným oltárom od Víta Stossa. Za Sukienicou sa nachádza budova Radničnej veže, o ktorej písomná zmienka bola už v 14. storočí. Po ulici Floriánska sa dostaneme k Floriánskej bráne, ktorá bola súčasťou mestských hradieb a k Barbakanu - nádhernej stredovekej pevnosti, jedinečnej stavbe vojenského inžinierstva, postavenej v arabskom štýle.   Lagiewniki - centrum apoštolátu Božieho milosrdenstva. Tu v kláštore Matky Božieho milosrdenstva žila v tridsiatych rokoch 20. storočia sv. Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom milosrdenstve. Prehliadka areálu. Účasť na pobožnosti Korunka Božieho milosrdenstva o 15.00 hod.  v kláštornej kaplnke, kde je milostivý obraz a hrob sv. Faustíny, alebo v Bazilike Božieho milosrdenstva, svätá omša. Návšteva Sanktuária sv. Jána Pavla II. Odchod na ubytovanie, večera.

3.deň:

Po raňajkách odchod do Zakopaného, náboženský program v pútnickom areáli Sanktuária Matky Božej Fatimskej.  V Zakopanom - v Krzseptówkach, oproti vrchu Giewont, je postavený nádherný nový kostol „ Sanktuarium Matky Božej Fatimskej“ , ktorý je známy vo svete pod názvom „ Poľská Fatima“. Kostol Poliaci dňa 13.5.1981 - v deň atentátu na pápeža Jána Pavla II., sľúbili postaviť, ak sa pápež uzdraví, za čo sa aj intenzívne dennodenne modlili v blízkej kaplnke . Kostol bol postavený a vysvätený v r. 1992, a pri návšteve pápeža v Zakopanom tam pápež 7.6.1997 slúžil svätú omšu. Prehliadka mesta – nákupnej ulice Krupowka. Ubytovanie, večera.

4.deň:

Po raňajkách oddych v  Zakopanom, ktoré je najväčším turistickým centrom našich severných susedov. Pri prechádzke mestom vás očarí goralská kultúra, lebo mesto je vlastne jeden veľký živý skanzen. Furmani v goralských krojoch vám ponúknu prehliadku z voza ťahaného koníkom, na promenáde Krupówky nájdete typické kaviarničky s vyše100 ročnou tradíciou s originálnymi poľskými špecialitami, obchodíky s tradičnou ponukou výrobkov z kože, vlny či dreva, butiky svetoznámych značiek. V poobedňajších hodinách odchod na Slovensko.

Pútnické Poľsko 27. 9. 2018 - 30. 9. 2018 je už po termíne.