PÚTNICKE ZÁJAZDY

Filter zájazdov

katalóg 2020

Putovanie za poznaním tajomstiev krásy božieho slova.

pozrieť

PÚTNICKE ZÁJAZDY

SVÄTÁ ZEM

zobraziť zájazd

SVÄTÁ ZEM

Termín: 10. 3. 2020 - 17. 3. 2020

Cena: 665 EUR

Lietadlo

SVÄTÁ ZEM

zobraziť zájazd

SVÄTÁ ZEM

Termín: 10. 3. 2020 - 17. 3. 2020

Cena: 665 EUR

Lietadlo

SVÄTÁ ZEM

zobraziť zájazd

SVÄTÁ ZEM

Termín: 16. 3. 2020 - 23. 3. 2020

Sprievodca: o. Jozef Kováčik

Cena: 665 EUR

Lietadlo

Páter PIO/S.G.ROTONDO-BARI-BOLOGNA

zobraziť zájazd

Páter PIO/S.G.ROTONDO-BARI-BOLOGNA

Termín: 26. 3. 2020 - 29. 3. 2020

Cena: 255 EUR

Loretánsky jubilejný rok 8.12.2019 – 10.12.2020

Lux bus-lietadlo

ISTANBUL

zobraziť zájazd

ISTANBUL

Termín: 27. 3. 2020 - 30. 3. 2020

Cena: 395 EUR

Lietadlo

Páter PIO/S.G.ROTONDO-BARI-BOLOGNA

zobraziť zájazd

Páter PIO/S.G.ROTONDO-BARI-BOLOGNA

Termín: 29. 3. 2020 - 1. 4. 2020

Cena: 255 EUR

Loretánsky jubilejny rok 8.12.2019 – 10.12.2020

Lietadlo -lux bus

MACEDÓNSKO – ALBÁNSKO/Ohrid - Berát

zobraziť zájazd

MACEDÓNSKO – ALBÁNSKO/Ohrid - Berát

Termín: 19. 4. 2020 - 24. 4. 2020

Cena: 150 EUR

putovanie k hrobom štyroch zo siedmich svätých sedmopočetníkov

Lux bus

MALTA

zobraziť zájazd

MALTA

Termín: 4. 5. 2020 - 8. 5. 2020

Cena: 485 EUR

posledná misijná cesta svätého Pavla apoštola

Lietadlo

FRANCÚZSKO – BELGICKO – HOLANDSKO

zobraziť zájazd

FRANCÚZSKO – BELGICKO – HOLANDSKO

Termín: 11. 5. 2020 - 15. 5. 2020

Cena: 345 EUR

Lietadlo