Rím letecky
Novinka
Rím letecky

Rím letecky

Lietadlo Termín: 12. 10. 2021 - 15. 10. 2021 Cena: 249 EUR Číslo zájazdu: 1818/069
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok: 

Program zájazdu:

1.deň:

stretnutie skupiny v Bratislave skoro ráno, odchod  na letisko do Viedne, odlet do Ríma. Následne  transfer na hotel. Pešia prehliadka historického centra s antickými pamiatkami - Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia a najznámejšia Fontana di Trevi. Návšteva Baziliky sv. Petra v okovách, kde je známa socha Mojžiša od Michelangela. Návrat na hotel, ubytovanie.    

2.deň:

po raňajkách návšteva  Baziliky sv. Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom. Presun do Vatikánu. Fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí so Sixtínskou kaplnkou, návšteva Baziliky sv. Petra, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII, osobné modlitby. Možnosť výstupu na kupolu. Pokračovanie v prehliadke centra Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami, Panteon, Osobné voľno, večera, ubytovanie.

3.deň:

po raňajkách prehliadka Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby na Svätých  schodoch, ktoré dala  previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Návšteva  Baziliky Santa Maria Maggiore. Bazilika je  jeden z najstarších  a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk.  Večera, ubytovanie.

4.deň:

po raňajkách presun do Vatikánu, účasť na všeobecnej audiencii so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra. Zdobia ho nádherné fontány a jedinečný obelisk, je obklopené kolonádou mohutných stĺpov. Nad nimi vidno Apoštolský palác, odkiaľ sa nedele a slávnosti na poludnie Svätý Otec modlí modlitbu „Anjel Pána“. Po audiencii pokračovanie v náboženskom programe  následne odchod na letisko, odlet do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy. 

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

Záväzná prihláška zájazdu: Rím letecky

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena249.00 EUR
Spolu249.00 EUR/osoba

Na tento zájazd sa vzťahuje 3% zľava zo základnej ceny zajazdu pre klientov, ktorí za posledných 5 rokov cestovali s našou CK minimálne 2 krát.
Skorý nákup + 3% zľavy zo základnej ceny zájazdu pri objednaní a zaplatení 50% zálohy do 31.1. 2021.