RÍM  letecky
Novinka
RÍM  letecky

RÍM letecky

Lietadlo Termín: 3. 4. 2022 - 6. 4. 2022 Cena: 249 EUR Číslo zájazdu: 1941/030
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

stretnutie skupiny v Bratislave skoro ráno, odchod  na letisko do Viedne, odlet do Ríma. Následne  transfer na hotel. Celé pôstne obdobie má byť duchovnou prípravou na Veľkú noc. Vo Vatikáne si počas piatej pôstnej nedele, nazývanej Smrtná,  pripomenieme deň, keď židovská veľrada rozhodla o Ježišovej smrti. Správy o tom nachádzame vo všetkých evanjeliách. Na poludnie vo Vatikáne modlitba  „Anjel Pána“, ktorú sa z Apoštolského paláca modlí Svätý otec v nedele a slávnosti. Návšteva  Baziliky Santa Maria Maggiore. Bazilika je  jeden z najstarších  a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk.  Návrat na hotel,  ubytovanie.

2.deň:

po raňajkách návšteva  Baziliky sv. Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom. Presun do Vatikánu. Fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí so Sixtínskou kaplnkou, návšteva Baziliky sv. Petra, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII, osobné modlitby. Možnosť výstupu na kupolu. Pokračovanie v prehliadke centra Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami, Panteon, Osobné voľno, večera, ubytovanie.

3.deň:

po raňajkách prehliadka Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby na Svätých  schodoch, ktoré dala  previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila.  Pešia prehliadka historického centra s antickými pamiatkami - Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia a najznámejšia Fontana di Trevi. Návšteva Baziliky sv. Petra v okovách, kde je známa socha Mojžiša od Michelangela. Večera, ubytovanie.    

4.deň:

po raňajkách presun do Vatikánu, účasť na všeobecnej audiencii so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra. Zdobia ho nádherné fontány a jedinečný obelisk, je obklopené kolonádou mohutných stĺpov. Nad nimi vidno Apoštolský palác, odkiaľ sa v nedele a slávnosti na poludnie Svätý Otec modlí modlitbu „Anjel Pána“. Po audiencii pokračovanie v prehliadke Ríma, svätá omša, osobné voľno. Odchod na letisko, odlet do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy. 

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou ! 

Záväzná prihláška zájazdu: RÍM letecky

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena249.00 EUR
Spolu249.00 EUR/osoba