RÍM-LETECKY
Novinka
RÍM-LETECKY

RÍM-LETECKY

Lietadlo Sprievodca: Mons. Ján Majerník Termín: 18. 10. 2022 - 21. 10. 2022 Cena: 299 EUR Číslo zájazdu: 2053/180
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok: Program zájazdu:

1.deň:  

stretnutie skupiny v Bratislave skoro ráno, odchod  na letisko do Viedne, odlet do Ríma. Následne  transfer na hotel. Zloženie batožiny, presun do Vatikánu – všeobecná audiencia so Svätým Otcom na námestí sv. Petra. Popoludní fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí, prípadne výstup na kupolu. Prehliadka Baziliky  sv. Petra, osobné modlitby pri hrobe sv. Jána Pavla II. a Jána XXIII. Odchod na ubytovanie.

2. deň:

po raňajkách ,  návšteva Baziliky sv. Pavla za hradbami.  Bazilika sv. Petra v okovách so sochou Mojžiša od Michelangela. Antický Rím – Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia, Kapitol.  Prehliadka najznámejších rímskych námestí a fontán vrátane Fontany di Trevi. 

3. deň:

po raňajkách presun do centra. Návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore,  jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. storočí. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk.  Lateránska bazilika – prvé sídlo pápežov,  Sväté schody, ktoré dala priniesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. Neďaleko sa nachádza Bazilika sv. Klementa. Nachádza sa 10 minút peši od Kolosea, pozdĺž ulice Via San Giovanni in Laterano. Vstup do tejto baziliky človeku umožní preniesť sa v čase vďaka archeologickým vykopávkam, ktoré od roku 1857 robia bratia z rehoľného rádu írskych dominikánov. Návštevník však môže byť aj svedkom hlbokej úcty k našim vierozvestcom, zvlášť k svätému Cyrilovi. Práve táto bazilika totiž v sebe uchováva mnohé svedectvá o prítomnosti solúnskych bratov v Ríme.. , ubytovanie.

4. deň:

po raňajkách príjemná prechádzka na vrch Gianicolo (treba tam byť o 12.00 hod., prekvapí Vás salva z dela). Neľakajte sa. To len kanón na námestí Piazza Garibaldi na vrchu Gianicolo vypálil smerom k Tiberu. Táto tradícia pochádza z 19. storočia, keď kanón oznamoval 12 hodín a bol znamením pre kostolné veže, aby rozozneli svoje zvony vo vežiach. Oddych a túlanie sa v parku Villa Borghese Ide o štvrtý najväčší park v Ríme, rozkladajúci sa v samotnom centre. Vrchol romantiky je člnkovanie sa po jazierku v strede parku. Na pahorku Pincio, ktorý je súčasťou parku a je odtiaľ nádherný výhľad, sa nachádza vynikajúca reštaurácia s nádhernou terasou Casina Valadier. " V blízkosti parku sa nachádza bazilika Santa Maria del Popolo vedľa Porta del Popolo.  Na mieste kostola bola pôvodne hrobka plebejského rodu Domitiiov. V roku 1099 tu pápež Paschal II. dal postaviť kaplnku. Dnešný stav v podstate odráža renesančnú prestavbu Berniniho a Bramanteho z 15. storočia. Odchod na letisko, odlet do Viedne. Transfér do Bratislavy.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

Záväzná prihláška zájazdu: RÍM-LETECKY

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena299.00 EUR
Spolu299.00 EUR/osoba