RÍM-LETECKY SILVESTER A NOVÝ ROK V RÍME s výletom do Castel Gandolfo
Novinka
RÍM-LETECKY SILVESTER A NOVÝ ROK V RÍME s výletom do Castel Gandolfo

RÍM-LETECKY SILVESTER A NOVÝ ROK V RÍME s výletom do Castel Gandolfo

Lietadlo Termín: 31. 12. 2022 - 4. 1. 2023 Cena: 450 EUR Číslo zájazdu: 2102/194
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok: Prežite  Silvester a Nový rok inak! Privítajte Nový rok vo Večnom meste , kde prežijete koniec tohto a začiatok nadchádzajúceho roka! Ubytovanie s perfektnou polohou  v centre mesta (a zároveň na pokojnom mieste) blízko Vatikánu, bohatý poznávací a duchovný program, stíšenie, ale aj možnosť spoločných posedení, návšteva kúzelného mestečka Castel Gandolfo s prekrásnymi výhľadmi na jazero Lago di Albano, historického skvostu - antické a oveľa viac…                              

Program zájazdu:

1.deň:

31.12.2022 – Silvester: stretnutie skupiny v Bratislave, odchod  na letisko do Viedne, odlet do Ríma. Následne  transfer na ubytovanie a večera. Večerná prechádzka do Vatikánu, námestie sv. Petra s výhľadom na Baziliku sv. Petra. Spoločné modlitby, stíšenie ... 

2.deň:

01.01.2023 – Nový rok: raňajky. Dopoludňajším cieľom bude Vatikán – najmenší  suverénny štát na svete. Návšteva Baziliky sv. Petra, osobné modlitby pri hrobe sv. Jána Pavla II.,  Jána XXIII. a ďalších pápežov, kardinálov a rímskych mučeníkov. Fakultatívne  možnosť výstupu na kupolu  baziliky s úchvatným výhľadom na Večné mesto. Na poludnie modlitba Anjel Pána na námestí sv. Petra s pápežom Františkom. Pokračovať budeme do Baziliky Santa Maria Maggiore,  jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. storočí. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk. Lateránska bazilika – prvé sídlo pápežov,  Sväté schody, ktoré dala priniesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. Neďaleko sa nachádza Bazilika sv. Klementa. Nachádza sa 10 minút peši od Kolosea, pozdĺž ulice Via San Giovanni in Laterano. Vstup do tejto baziliky človeku umožní preniesť sa v čase vďaka archeologickým vykopávkam, ktoré od roku 1857 robia bratia z rehoľného rádu írskych dominikánov. Návštevník však môže byť aj svedkom hlbokej úcty k našim vierozvestcom, zvlášť k svätému Cyrilovi. Práve táto bazilika totiž v sebe uchováva mnohé svedectvá o prítomnosti solúnskych bratov v Ríme. Po večeri možnosť večernej prehliadky Ríma s najznámejšími námestiami a fontánami vrátane Fontana di Trevi.  

3.deň:

02.01.2023 – po raňajkách navštívime najstaršie známe katakomby  sv. Sebastiána - tvoria ich štyri poschodia chodieb, ktoré  slúžili ako pohrebisko. Fresky z 3. storočia zobrazujú apoštolov sv. Petra a sv. Pavla, ktorých pozostatky sem boli prenesené z hrobov vo Vatikáne a Ostijskej cesty. Via Appia Antica – najdôležitejšia dopravná tepna celého rímskeho impéria, po ktorej prichádzal do Ríma aju sv. Pavol. Tu bol postavený kostolík Domine Quo Vadis na mieste, kde sa podľa tradície zjavil sv. Petrovi Pán Ježiš.   Ďalej budeme putovať po stopách apoštola Pavla. Návšteva opátstva Tre Fontane – miesto popravy sv. Pavla. Kostol Santa Maria Scala Coeli - údajná posledná noc sv. Pavla. Následne Bazilika San Paolo Fuori le Mura (Sv. Pavol za hradbami) – potom, čo bol sv. Pavol sťatý, učeníci preniesli jeho telo na Via Ostiense, kde bol pochovaný. Dnes sa nad jeho hrobom týči bazilika. Pôvodná stavba, svojho času väčšia ako Bazilika sv. Petra, bola  postavená v 4. storočí. V roku 1823  bola zničená požiarom a následne postavená znovu, so snahou držať sa pôvodnej podoby. Po večeri možnosť prechádzky k Forum Romanum – najväčšie forum starovekého Ríma, Koloseum – najväčší mafiteáter, ktorý bolpostavený v Rímskom impériu, miesto kde súperili gladiátori i odsúdení väzni. Tieto pamiatky uvidíme zvonku. Konštantínov víťazný oblúk – dal vystavať rímsky senát po víťazstve cisára Konštantína nad Maxentiom v bitke pri Milvijskom moste. 

4.deň:

03.01.2023 - po raňajkách možnosť fakultatívneho výletu vlakom do Castel Gandolfo – letné sídlo pápeža a nádherné jazero Lago Albano. Prechádzka, relax, možnosť obeda (doporučujeme ochutnať  vynikajúce  miestne víno). V prípade časových možností výlet do Ostia. Ostia Antica (staroveká Ostia) je rozsiahly archeologický areál. V dobe antického Ríma tu bol prístav. Ostia ležala pri ústí rieky Tiber do Stredozemného mora, od čoho je odvodený názov – „os“ v latinčine znamená ústie. V antike  Ostia ležala priamo na  pobreží,  dnes je to asi 3 km vo vnútrozemí, pretože more ustúpilo. V Ostii zomrela sv. Monika, matka sv. Augustína. Pôvodne tu bola i pochovaná. Jej telesné pozostatky boli  v roku 1430 prevezené do Ríma a uložené v kostole Sant' Agostino. Večera.

5.deň:

04.01.2023 – po raňajkách osobné voľno, možnosť nákupu suvenírov. Transfer na letisko, odlet do Viedne. 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou ! 

 

Záväzná prihláška zájazdu: RÍM-LETECKY SILVESTER A NOVÝ ROK V RÍME s výletom do Castel Gandolfo

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena450.00 EUR
Spolu450.00 EUR/osoba


Pre kontrolu či nie ste robot, prosím zadajte aktuálny rok (2022)