RÍM – Trident - Altotting
Novinka
RÍM – Trident - Altotting

RÍM – Trident - Altotting

bez nočných prejazdov

Lietadlo -lux bus Termín: 7. 5. 2019 - 10. 5. 2019 Cena: 290 EUR Číslo zájazdu: 1404/037
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

 

Program zájazdu:

1.deň:

stretnutie skupiny v Bratislave o 08.30 hod., transfer na letisko Viedeň, odlet do Ríma. Po  príchode do Ríma presun metrom do Vatikánu, fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí, prípadne výstup na kupolu. Prehliadka Baziliky  sv. Petra, osobné modlitby pri hrobe sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII. Prehliadka centra Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami. Presun na hotel, večera, ubytovanie.

2.deň:

po raňajkách Všeobecná audiencia so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Následne presun do Baziliky sv. Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom. Pokračovanie v náboženskom programe, návšteva  Baziliky Santa Maria Maggiore. Bazilika je jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk. Antické pamiatky – Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia, tiež svetoznáma Fontana di Trevi. Večera, ubytovanie.

3.deň:

po raňajkách návšteva Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby na Svätých  schodoch, ktoré dala previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila.   Osobné voľno, asi o 16.00 hod. odchod na ubytovanie v oblasti Trento / Trident/ v severnom Taliansku. Mesto Trento je hlavným mestom rovnomennej provincie,  známe v minulosti ako arcibiskupské sídlo, miesto konania Tridentského koncilu, ktorým začalo veľké protireformačné hnutie. V rokoch 1814-18 patril Trident pod Rakúsko-Uhorsko, ale mierovou dohodou v Saint Germain bol pripojený k Taliansku.  Ubytovanie

4.deň:

po raňajkách prehliadka historického mesta Trident, katedrála sv. Vigilia z 11.-12.stor., kde zasadal slávny Tridentský koncil. Interiér je vyzdobený freskami, sú tu uložené pozostatky viacerých biskupov. Pred Bazilikou stojí Neptúnova fontána z roku 1768, v blízkosti je aj renesančný kostol Santa Maria Maggiore z r. 1520 - 23, miesto konania Tridentského koncilu. Na vznešených palácoch sa čiastočne zachovali fresky. Odchod do bavorskej národnej svätyne v Altötting. Leží v malebnom horskom prostredí. Už viac ako 1250 rokov je duchovným centrom bavorčanov a vyše 500 rokov najvýznamnejšie mariánske pútnické miesto v Nemecku. Pre viac ako milión pútnikov a návštevníkov ročne je cieľom "Čierna Matka Božia - Schwarze Müttergottes" v osemuholníkovej kaplnke Božej milosti (Gnadenkapelle). Od mája do októbra sa tu konajú každoročne veľké púte a slávnostné bohoslužby. Presun cez územie severného Rakúska do Bratislavy s príchodom vo večerných hodinách.

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

Záväzná prihláška zájazdu: RÍM – Trident - Altotting

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena290.00 EUR
Spolu290.00 EUR/osoba

Na tento zájazd sa vzťahuje 3% zľava zo základnej ceny zajazdu pre klientov, ktorí za posledných 5 rokov cestovali s našou CK minimálne 2 krát.
Skorý nákup + 3% zľavy zo základnej ceny zájazdu pri objednaní a zaplatení 50% zálohy do 31.1. 2019.

O možnosti príplatku za sedadlo v prednej časti autobusu sa prosím informujte v cestovnej kancelárii.


Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.