RÍM Veľká noc s pápežom Františkom
Novinka
RÍM Veľká noc s pápežom Františkom

RÍM Veľká noc s pápežom Františkom

Lux bus Termín: 17. 4. 2019 - 22. 4. 2019 Cena: 230 EUR Číslo zájazdu: 1401/040

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté: 

Program zájazdu:

1.deň:

Odchod z Bratislavy, jazda cez Rakúsko do Talianska

2.deň:

Zelený štvrtok: ráno príchod do Ríma. Presun do historického centra,  na Námestí svätého Petra účasť na Liturgii Zeleného štvrtka, Missa Chrismatis (svätá omša svätenia olejov), ktorá sa koná  o 09.30 v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne (vstup do Baziliky iba pre pozvaných). Popoludní antické pamiatky – Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia. Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila, možnosť modlitby na Svätých  schodoch, ktoré dala previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. O 17.30 sv. omša na pamiatku Poslednej večere v Lateránskej Bazilike, kde bolo prvé sídlo pápežov. Večera, ubytovanie.

3.deň:

Veľký piatok: po raňajkách návšteva  Baziliky sv. Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom, pokračovanie v prehliadke centra Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami, Bazilika sv.  Petra v okovách, kde je známa socha Mojžiša od Michelangela, najznámejšia rímska Fontana Di Trevi... Účasť na liturgii Veľkého piatku o 15.00 v Bazilike svätého kríža v Jeruzaleme, ktorá uchováva vzácne relikvie  - drevo z kríža Pána Ježiša, 2 tŕne z tŕňovej koruny a klinec. Bazilika bola súčasťou pútnickej cesty už v časoch sv. Filipa Neri, keď pútnici peši navštevovali 7 hlavných rímskych Bazilík. Večera. O 21.15 v Koloseu Krížová cesta, ktorú vedie Svätý Otec. Ubytovanie.

4.deň:

Biela sobota: po raňajkách presun do Vatikánu. Námestie sv. Petra,  vstup do Baziliky sv. Petra, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII, osobné modlitby. Po večeri účasť na Veľkonočnej vigílii v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda.

5.deň:

Veľkonočná nedeľa: po raňajkách presun do Vatikánu.  Účasť na Veľkonočnej sv. omši so Svätým otcom. Pokračovanie v náboženskom programe, návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore. Bazilika je  jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk. Prehliadka centra Ríma s najznámejšími námestiami a fontánami. Následne odchod nočnou jazdou na Slovensko  

6.deň:

príchod v doobedňajších  hodinách.

 

RÍM Veľká noc s pápežom Františkom 17. 4. 2019 - 22. 4. 2019 je už po termíne.