SVÄTÁ ZEM
Novinka
SVÄTÁ ZEM

SVÄTÁ ZEM

transfer z Košíc do Budapešti

Lietadlo Termín: 21. 2. 2020 - 28. 2. 2020 Cena: 650 EUR Číslo zájazdu: 1569/030
Odoslať záväznú prihlášku

Transfer z Košíc do Budapešti 

 

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

skoro  ráno stretnutie skupiny v Košiciach, transfer na letisko do Budapešti, s následným odletom do Tel Avivu cez Istanbul, presun do Betlehema, večera, ubytovanie.

2.deň:

Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety; presun do Jeruzalema- Západný múr (múr nárekov); hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie. 

3.deň:

Presun do Galilee, hora Karmel, Eliašova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej; výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 8,-USD/, prehliadka kostola Premenenia; Nazaret -Bbazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa; Kána Galilejská - miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.

4.deň:

Hora Blahoslavenstiev; Tabgha 1 - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra; Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna  synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra; 

5.deň:

Getsemanská záhrada a  Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/; kostol hrobu Panny Márie; prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via Dolorosa); Bazilika Božieho hrobu, Kalvária - Golgota.

6.deň:

prehliadka Betánie - Lazárov hrob; návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho; hora pokušenia; návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov je fakultatívny výlet  Massada a Qumrán.

7.deň:

Jeruzalem - prehliadka mesta: návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom; Betlehem - Bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov. Večera v Betleheme. Odchod na letisko.

8.deň:

odlet do Budapešti cez Istanbul, transfer do Košíc.

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou. 

 

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

Záväzná prihláška zájazdu: SVÄTÁ ZEM

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena650.00 EUR
Spolu650.00 EUR/osoba