SVATA ZEM + HORA SINAJ s možnosťou kúpania v štyroch moriach Izraela
Novinka
SVATA ZEM + HORA SINAJ s možnosťou kúpania v štyroch moriach Izraela

SVATA ZEM + HORA SINAJ s možnosťou kúpania v štyroch moriach Izraela

Lietadlo Sprievodca: Mons. Ján Majerník Termín: 16. 10. 2023 - 24. 10. 2023 Cena: 790 EUR Číslo zájazdu: 2137/085
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

podvečer stretnutie skupiny na letisku  a následný odlet do Tel Avivu. Presun do Betlehema, ubytovanie.

2.deň:

prehliadka Jeruzalema - návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); Kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, Getsemanská záhrada a Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, Kostol hrobu Panny Márie, Galikantum – miesto, kde Peter zaprel Krista. Presun do Ein Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Presun do Betlehema,  ubytovanie.

3.deň:

presun do Galilee. Hora Blahoslavenstiev , Tabgha 1 - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb,  Genezaretské jazero – plavba loďou (10,- €),  alebo kúpanie, Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra,   Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna  synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.  Kána Galilejská -  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby, ubytovanie.

4.deň:

možnosť výstupu na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 8,-USD/, prehliadka Kostola Premenenia. Nazaret - Bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa.  Cézarea Maritima – Herodesovo mesto na dunách Stredozemného mora, sídlo rímskych správcov Judey, mesto kde sa uskutočnili tzv. Turíce pohanov (Sk 11), spojené s misiou apoštola Pavla, mesto cirkevných otcov prvých storočí – možnosť kúpania v Stredozemnom mori. Ubytovanie v Betleheme.

5.deň:

po raňajkách odchod  do Eilatu (kúpanie v Červenom mori)  a ďalej do Egypta, Hora Sinaj, ubytovanie a večera v Kláštore sv. Kataríny, nočný výstup na Mojžišovu Horu.

6.deň:

po raňajkách prehliadka Kláštora Sv. Kataríny, presun do Izraela, krátka zástavka pri Červenom mori vo svetoznámom letovisku Eilat (možnosť kúpania), odchod do Betlehema, večera, ubytovanie.

7.deň:

prehliadka Betánie – Lazárov hrob, návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, Hora pokušenia, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov fakultatívne návšteva Qumran a Masada. Návrat do Betlehema, ubytovanie.

8.deň:

Jeruzalem, prehliadka  Starého mesta - Krížová cesta /Via Dolorosa/, Bazilika Božieho hrobu – Kalvária, Golgota, Kostol sv. Anny, Západný múr /Múr nárekov/. Betlehem - Pole pastierov, podľa tradície miesto, kde pastieri prijali od anjelov posolstvo o narodení Ježiša Krista Bazilika Narodenia Ježiša Krista,  jaskyňa Mlieka,večera, ubytovanie.

9.deň:

skoro ráno odchod na letisko, odlet do Viedne a následne transfer do Bratislavy.

 

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

Záväzná prihláška zájazdu: SVATA ZEM + HORA SINAJ s možnosťou kúpania v štyroch moriach Izraela

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena790.00 EUR
Spolu790.00 EUR/osoba


Pre kontrolu či nie ste robot, prosím zadajte aktuálny rok (2022)