SVÄTÁ ZEM JARNÉ PRÁZDNINY
Novinka
SVÄTÁ ZEM JARNÉ PRÁZDNINY

SVÄTÁ ZEM JARNÉ PRÁZDNINY

Lietadlo Sprievodca: o. Marian Ondrejka Termín: 17. 2. 2023 - 25. 2. 2023 Cena: 750 EUR Číslo zájazdu: 2103/050
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté: 

Možný príplatok
Program zájazdu:            

1.deň:

v poobedňajších hodinách odchod skupiny zo Slovenska, príchod  na letisko  s následným odletom  z Viedne  do Tel Avivu. Po prílete transfer do Betlehema, ubytovanie.

2.deň:

návšteva AIN KAREM  - MIESTA NARODENIA JÁNA KRSTITEĽA a MIESTA NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE U ALŽBETY. Prehliadka Betlehema: POLE PASTIEROV, JASKYŇA MLIEKA – BAZILIKA NARODENIA JEŽIŠA KRISTA, KOSTOL SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ, večera a ubytovanie v Betleheme.

3.deň:

po raňajkách prehliadka Jeruzalema – OLIVOVÁ HORA, BETFAGE, PATER NOSTER, DOMINUS FLEVIT, GETSEMANSKÁ ZÁHRADA, BAZILIKA AGÓNIE /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE. Popoludní miesto Petrovej zrady a procesu s Ježišom – SV. PETER IN GALLICANTU – sv. omša, HORA SION, VEČERADLO, BAZILIKA USNUTIA PANNY MÁRIE, ZÁPADNÝ MÚR, tzv. MÚR NÁREKOV, večera a ubytovanie v Betleheme.

4.deň:

po raňajkách odchod údolím Jordánu ku GENEZARETSKÉMU JAZERU, sv. omša, HORA BLAHOSLAVENSTIEV, miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto primátu apoštola Petra, možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. KAFARNAUM - dom sv. Petra a miestna synagóga,  návšteva miesta prvého zázraku v KÁNE GALILEJSKEJ, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Večera a ubytovanie v Galilei. Možnosť tichej adorácie v BAZILIKE ZVESTOVANIA.  

5.deň:

po raňajkách  prehliadka BAZILIKY ZVESTOVANIA PANNY MÁRIE a KOSTOLA SV. JOZEFA,  výstup na HORU TÁBOR /peši alebo taxíkom/, prehliadka KOSTOLA PREMENENIA PÁNA, sv. omša. Presun cez Cezareu Prímorskú a Haifu do Betlehema. Večera a ubytovanie v Betleheme.

6.deň:

po raňajkách prehliadka Jeruzalema – Miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, KRÍŽOVÁ CESTA, BAZILIKA BOŽIEHO HROBU, sv. omša, prehliadka starého mesta, popoludní BETÁNIA – dedina Marty, Márie a Lazára. Večera a ubytovanie v Betleheme.

7.deň:

po raňajkách sv. omša, návšteva miesta Ježišovho krstu QASR AL JAHÚD na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou, fakultatívne QUMRÁN, Herodesova pevnosť MASSADA, EIN GEDI, oddych pri Mŕtvom mori s možnosťou kúpania, podvečer návšteva JERICHA - najstaršieho obývaného mesta sveta, Zachejov planý figovník a HORA POKUŠENIA. Večera a ubytovanie v Betleheme.

8.deň:

po raňajkách EMAUZY, JAFFA - JOPPE, sv. omša, KOSTOL SV. PETRA. Po obede program v Betleheme, osobné voľno, nákup suvenírov. Večera a ubytovanie v Betleheme. 

9.deň:

Odchod skoro ráno na letisko a následne odlet do Viedne, transfér na Slovensko.

 

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou a duchovným slovom.

Záväzná prihláška zájazdu: SVÄTÁ ZEM JARNÉ PRÁZDNINY

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena750.00 EUR
Spolu750.00 EUR/osoba


Pre kontrolu či nie ste robot, prosím zadajte aktuálny rok (2022)