SVÄTÁ ZEM – JORDÁNSKO/odchod z Košíc
Novinka
SVÄTÁ ZEM – JORDÁNSKO/odchod z Košíc

SVÄTÁ ZEM – JORDÁNSKO/odchod z Košíc

západný a východný breh Jordánu

Lietadlo Sprievodca: otec Milan Diheneščík Termín: 17. 2. 2022 - 28. 2. 2022 Cena: 1190 EUR Číslo zájazdu: 1933/022
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program  zájazdu:

1.deň:

v ranných hodinách odchod z Košíc, transfer do Budapešti, odlet do Tel Avivu, večera ubytovanie. 

2.deň:

po prílete ranná toaleta na letisku. Odchod do Banias, kde vyviera jeden z prameňov rieky Jordán. Lokalita sa spomína i v Novom Zákone, evanjelista Matúš (16, 13-20), tu si kresťania obnovujú krstné sľuby. Návšteva národného parku Tel Dan, kde bolo starobylé náboženské centrum židov aj kresťanov /vykopávky z doby brondzovej 2200 – 1550 pr. Kr./, ako i nálezy z obdobia osídlenia Izraelitmi /10.-9. st. pr. Kr./. V nádhernej prírode vyvierajú viaceré pramene, ktoré napájajú rieku Jordán. Starobylý areál Seforis – v minulosti hlavné mesto Galiley, podľa kresťanskej tradície tu žili rodičia Panny Márie, kňaz Joachim s manželkou Annou. Podľa svätého Teodózia sa v mestečku cestou do Betlehema zastavili traja mudrci. Výstup na horu Tábor peši, alebo taxíkom za 8,-USD, prehliadka kostola Premenenia Pána. Presun do Nazareta, Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa, večera, ubytovanie. 

3.deň:

po raňajkách presun do Haify - nad mestom sa týči pohorie Karmel. Tu nad jaskyňou, v ktorej žil prorok Eliáš, je vybudovaný chrám Stella Maris, miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej. Miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Odchod do mesta Akko, ktoré patrí medzi najstaršie v krajine. Východná geografická poloha popri skorom osídlení podmienila i túžbu susedných mocnárov ovládať toto strategicky významné miesto, čo malo za následok mnohé vojnové konflikty. Po úspešnej križiackej výprave bolo stanovené za hlavné mesto Latinského kresťanského kráľovstva. Dodnes sa zachovali mohutné hradby obklopujúce pevnosť. Následne Cezarea Prímorská – založil Herodes Veľký, bola rezidenciou rímskeho prefekta a po zničení Jeruzalema v roku 70 hlavným mestom provincie Judea. Dodnes sa zachovala časť aquaduktu, ktorý privádzal vodu z prameňov na úpätí hory Karmel. Návrat do Nazareta, večera, ubytovanie

4.deň:

po raňajkách presun ku Galilejskému jazeru, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha  - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Možnosť plavby po Galilejskom jazere, tiež možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna synagóga. Návrat do Nazareta, večera, ubytovanie. 

5.deň:

po raňajkách presun do Jordánska. Prehliadka Jerash – významné antické rímske mesto. Hora Nebo – podľa tradície miesto smrti Mojžiša. Zastávka v Madabe – mozaiková mapa zhotovená v byzantskom období zobrazuje vtedajší Jeruzalem s jeho významnými stavbami.  Presun do Petry, večera a ubytovanie.

6.deň:

po raňajkách celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka,  (až po známy kláštor, sv. omša v starom byzantskom chráme), večera a ubytovanie v Petre.

7.deň:

po raňajkách odchod do Izraela. Jericho – najstaršie obývané mesto sveta, mesto proroka Elizea, v ktorom Ježiš uzdravil slepca Bartimeja a navštívil dom mýtnika Zacheja. Ježiš Kristus pri svojich cestách z Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom (Mt 20, 29-33), (Lk 18, 35-43).  Qasr al Jahúd -  miesto Ježišovho krstu na hraniciach Izraela a Jordánska, miesto pôsobenia sv. Jána Krstiteľa. Zastávka pri Mŕtvom mori, možnosť kúpania. Prehliadka archeologického areálu Qumrán, kde boli v roku 1947 v jaskyniach v hlinených nádobách objavené unikátne zvitky z rokov 150 pr.Kr. – 70 n.l. , ktoré obsahujú starozákonné texty.  Odchod do Betlehema, večera, ubytovanie

8.deň:

po raňajkách program v Betleheme, návšteva Poľa pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka, (Pevnosť Herodion, ktorú dal vybudovať na umelo navŕšenom kopci kráľ Herodes Veľký (74 – 4 pred n. l.). Ein Karem - návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta navštívenia Panny Márie u Alžbety.

9.deň:

po raňajkách Jeruzalem - Olivová hora, Betfage, Pater Noster (Otče náš), návšteva Dominus Flevit, miesta kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.  Getsemanská záhrada, Bazilika Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša), Bazilika hrobu Panny Márie. Múr nárekov, Hora Sion – Večeradlo a Bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a ubytovanie v Betleheme.

10.deň:

po raňajkách prehliadka Betánie, miesto vzkriesenia Lazara. Návšteva starovekej pevnosti Masada /UNESCO/. Dal ju vybudovať na izolovanom skalnom útese Herodes Veľký v 1. storočí pred Kr., počas prvej židovskej vojny sa stala posledným miestom odporu židovských povstalcov proti Rimanom. Presun k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.

11.deň:

po raňajkách Jeruzalem – staré mesto, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, Krížová cesta –  Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu a Kalvária. Večera a ubytovanie v Betleheme.

12.deň:

skoro ráno odchod na letisko Tel Aviv, o 07.05 hod. odlet do Budapešti. Po prílete transfer do Košíc. 

 

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou. 

Záväzná prihláška zájazdu: SVÄTÁ ZEM – JORDÁNSKO/odchod z Košíc

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena1190.00 EUR
Spolu1190.00 EUR/osoba