SVÄTÁ ZEM  - JORDÁNSKO západný a východný breh Jordánu
Novinka
SVÄTÁ ZEM  - JORDÁNSKO západný a východný breh Jordánu

SVÄTÁ ZEM - JORDÁNSKO západný a východný breh Jordánu

púť ružencových bratstiev s odchodom z Košíc

Lietadlo Termín: 7. 11. 2021 - 17. 11. 2021 Cena: 995 EUR Číslo zájazdu: 1854/021

V cene je zahrnuté

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

zraz v poobedňajších hodinách v Košiciach, transfer do Budapešti, následne odlet do Tel Avivu. 

2.deň:

presun do Galilei, prehliadka Nazareta - Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Popoludní odchod ku Genezaretskému jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Plavba po Genezaretskom jazere /fakultatívne/.  Večera, ubytovanie v Galilei.

3.deň:

po raňajkách výstup na horu Tábor /taxíkom za 8,-USD/, prehliadka kostola Premenenia Pána. Presun do Jordánska. Prehliadka Jerash – významné antické rímske mesto. Presun a ubytovanie v Petre.

4.deň:

celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka, /až po známy kláštor, sv. omša v starom byzantskom chráme/, večera a ubytovanie v Petre. 

5.deň:

návšteva púšte Wadi Rum a noc na púšti.

Asi 60 kilometrov južne od Aquaby sa nachádza ďalší skvost Jordánska, púšť Wadi Rum. Mesačné údolie očarí ohromnou silou. Prehliadka sa začína neďaleko hory nazvanej Sedem vrcholov múdrosti. Je preslávená a spojená s osobou, ktorá je spätá s Wadi Rum a históriou Sýrie a Jordánska – Lawrencom z Arábie. Bol to britský plukovník T. E. Lawrence. Do púšte sa vyráža v otvorených džípoch. Cestou sa otvorí jedna z najkrajších púštnych scenérií sveta. Pôsobenie slnka ešte viacej umocňuje obrazy nádherných skál. Wadi Rum bola prvý raz spomenutá už v Ptolemajovskej geografii ako Aramona a tiež vraj ako Ad aj v Koráne. Nabatejci sa tu zabývali už v 4. storočí. Vytvorili skalné maľby v pieskovcových masívoch skál. Beh storočí, vietor a počasie erodovali masívy v skalné veže a bizarné kopce týčiace sa z hôr piesku, v ktorom sa celá oblasť priamo topí. Krása vyráža dych. 

Dúhové masívy

Duny sú jednou veľkou záplavou oranžovo-červeného piesku. Keď vystúpite na vrcholok niektorého pahorku, rozprestrie sa pred vami fantastický obraz. Len vtedy dokonale vidíte krásny prechod od béžovej cez ružovú až po oranžovo-červenú. Wadi Rum je unikátna.  Z farebného piesku vyrastajú k nebu priam vertikálne pieskovcové útvary. Z roviny sa tu týčia ako obry. Kam oko dohliadne vidíte červené a oranžové odtiene pieskovcových stien či široké duny. Keď natrafíte na beduínov, roztrúsené ťavy, či si posedíte na ošúchanom koberci a prijmete horúci čaj nalievaný z otlčenej starej kanvičky, máte pocit zázraku. 

25.júna  2011 bola Wadi Rum zapísaná ako súčasť Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

6.deň:

po raňajkách odchod na horu Nebo – podľa tradície miesto smrti Mojžiša.  Pokračovanie do Izraela. Údolie Wadi Quelt, Jericho – najstaršie obývané mesto sveta, mesto proroka Elizea, v ktorom Ježiš uzdravil slepca Bartimeja a navštívil dom mýtnika Zacheja. Ježiš Kristus pri svojich cestách z Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom. (Mt 20, 29-33), (Lk 18, 35-43). Ubytovanie  v Betleheme. 

7.deň:

po raňajkách Jeruzalem -  Olivová hora –  návšteva Dominus Flevit, miesta kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.  Prehliadka Getsemanskej záhrady, Baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/.  Bazilika hrobu Panny Márie,   Múr nárekov, Hora Sion, Večeradlo. Večera a ubytovanie v Betleheme.

8.deň:

po raňajkách návšteva Ein Karem- návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta navštívenia Panny Márie u Alžbety.  Prehliadka starého Jeruzalema, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, Krížová cesta –  Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu.  Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie. 

9.deň:

po raňajkách odchod k Jordánu, Qasr al Jahúd -  miesto Ježišovho krstu na hraniciach Izraela a Jordánska miesto pôsobenia sv. Jána Krstiteľa,  odjazd k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Fakultatívne Qumrán, Herodesova pevnosť Massada. Večera, ubytovanie v Betleheme.

10.deň:

program v Betleheme, návšteva Poľa pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov. Návšteva karmelitánskeho káštora, založeného v roku 1876 na podnet sestry Márie od Ukrižovaného Ježiša. 

V tomto kláštore prežila posledné obdobie svojho života. Blahorečil ju v roku 1978 pápež Ján Pavol II., svätorečil pápež František v roku 2015.

11.deň:

Odchod na letisko, zastávka Lod – mesto leží vo vnútrozemí, od Tel Avivu je vzdialené približne 22 km. V Starom Zákone v Prvej knihe kroník (8, 12) sa píše, že Lod postavil Samad z Benjamínovho rodu. Za pozornosť stojí Katedrála svätého Juraja.  Jaffa – Jope, prístav, ktorý je spomínaný už v Starom zákone a bol dôležitým miestom apoštolskej misie sv. Petra spomínané v Skutkoch apoštolov. Kostol sv. Petra. Odlet do Budapešti.


Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

SVÄTÁ ZEM - JORDÁNSKO západný a východný breh Jordánu 7. 11. 2021 - 17. 11. 2021 je už po termíne.