Svätojakubská pešia púť
Novinka
Svätojakubská pešia púť

Svätojakubská pešia púť

Portugalská trasa z Porta do SANTIAGA cca 230 km s návštevou FATIMY

Lietadlo – pešia púť - lietadlo Termín: 18. 7. 2018 - 31. 7. 2018 Cena: 490 EUR Číslo zájazdu: 1205/063

V cene je zahrnuté: 

V cene nie je zahrnuté:

Camino Portuggués – od 12. storočia až do súčasnosti smerujú pútnici z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta, Braga... po tejto trase až do Santiaga. Trasa je obohatená prítomnosťou historických miest,  kostolov, kláštorov, kaplniek, Božích múk, mostov... Trasa začína  v meste Porto a končí pri hrobe sv. Jakuba.

Cesta ako proces,  ako zrkadlo,  ako znovuobjavenie ….. Pútnický program je spojený s každodennou svätou omšou !

Program zájazdu:

1. deň:

Stretnutie skupiny v Bratislave, transfer  na letisko do Viedne, popoludní odlet do Lisabonu, ubytovanie vo Fatime. Prehliadka areálu, večerná medzinárodná  modlitba ruženca a sviečková procesia.  

2. deň:

Po raňajkách  náboženský program vo Fatime, svätá omša.  V rámci programu krížová cesta a návšteva rodného domu troch vizionárov Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto v Aljustreli. V poobedňajších hodinách odchod do okolia Porto,  ubytovanie v Albergue/refugio/.

3–11. deň:

Ráno začína pešia púť, ktorá trvá 9 dní, je dlhá 230 km, vedie severnou časťou  Portugalska a cez malebnú Galíciu. Začíname v  Porto, druhom najväčšom meste Portugalska. Starobylá katerdrála patrí k najdôležitejším románskym  pamiatkám. Pokračujete po pešej zóne Rua de Cedofeita a následne po Rua 9 Julho, pod diaľnicou A 20 a A4 až sa dostanete do  Araujo, následne do Moreira da Maia, Vilarinho a Sao Pedro de Rates /starý románsky kostol/.  Po cste N306 prejdete k mostu do Zameiro, odbočíte vpravo. Úsek je  nenáročný, vedie dostarobylého mesta  Barcelos. Kohútik Barcelos, jeden zo symbolov Portugalska, má svoj pôvod práve tu. Camino pokračuje mnohými vinohradmi cez Portela de Tamel, Balugaes, Vitorinodos Piaes, Facha, Seara až do najstaršieho portugalského mesta  Ponte de Lima, pomenovaného po mostíku ponad rieku Lima. Cesta stúpa  až do Alto da Portela Grande Labruja pokojnou krajinou. Medzi Kodexom a Rubiares je 9 km úsek, v ktorom ni sú žiadne zariadenia a je potrebné sa zásobiť pitnou vodou. Následne cesta vedie cez dedinku Fontoura s kostolom Sao Miguel do  Valenca do Minho, posledného miesta v Portugalsku, kde sa zachovala pevnosť z 13. stor. a románske kostoly sv. Štefana a Panny Márie. Po prekročení hraníc vstúpime do Galície. Provinciou preteká toľko malých riek, že si vyslúžila názov „krajina Tisícich riek“. V stredoveku boli vybudované pre pútnikov prichádzajúcich po Portugalskej ceste z juhu románske kostoly, mnohé zachované dodnes. Tuy – Kláštor sv. Doroty kde žila sestra Lucia. Opevnená katedrála nad mestom chránila hranice a zvonku vyzerá ako hrad. Ďalej vedie cesta cez Porrino, známe exportom ružového granitu a cez mestečko Redondela, kde sa každoročne koná gastronomický festival a servírujú sa malé sépie „choco“. Zachoval sa románsky farský kostol zasvätený sv. Faustovi. K najvýznamnejším moderným stavbám mesta patrí viadukt na trase Vigo – Ourense – Madrid. Caldas de Reis – je považované za záhradu Galície. V r. 400 sa tu konal Galicijský koncil /zasadanie biskupov/. Od roku 569 sídlo biskupa. Medzi pútnikov, ktorí mesto navštívili patril aj sv. Tomáš z Cantenburry. Je mu zasvätený kostol vybudovaný na mieste kráľovského paláca. V architektúre kostola sú zakomponované pôvodné časti paláca, v ktorom sa narodil panovník Alfonz VII. Preto v názve „de Reis“. Za vlády Filipa II. mesto získalo nezávislosť. Usadilo sa tu veľa šľachticov, ktorí boli oslobodení od daní. Padrón -  staroveké rímske mesto Iria Flavia, rodisko viacerých básnikov a spisovateľov. Podľa tradície tu v 9. stor. našli zabudnutú hrobku apoštola Jakuba Väčšieho. Miestne biskupstvo bolo potom preložené spoločne s relikviami do Santiago de Compostela, kde bola súčasne založená katedrála. Padrón tak stratil význam a stal sa jednou z mnohých zastávok na Portugalskej Svätojakubskej pútnickej ceste.  Podľa tradície tu mal sv. Jakub prvú kázeň v Hispánii. Po jeho smrti jeho učeníci Teodor a Athanasius preniesli hlavu a telo svätca z Jeruzalema v kamennej lodi, ktorú priviazali k veľkému kameňu pedron. Naša trasa prechádza okolo zrúcanín hradu Rocha Vella, kým vstúpime  do Santiaga de Compostela. Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola.

12.deň:

Náboženský program v Santiago de Compostela, návšteva Baziliky sv. Jakuba s jeho relikviami. Vyzdvihnutie špeciálneho dekrétu tzv. Compostela, ktorý pútnik obdrží na základe predloženia dokladu pútnika       „ Credencial del Peregrino“, do ktorého cestou zbiera pečiatky.  Účasť na poludňajšej pútnickej svätej omši, osobné modlitby.

13. deň:

Svoju cestu si predĺžime návštevou Finistera . V minulosti bolo toto miesto považované za koniec sveta, dnes najzápadnejšie miesto pevninského Španielska. Návrat do Santiago de Compostela, ubytovanie.

14. deň:

odlet do Viedne.

Svätojakubská pešia púť 18. 7. 2018 - 31. 7. 2018 je už po termíne.