Púť pre nezadaných s TV LUX.
Novinka
Púť pre nezadaných s TV LUX.

Púť pre nezadaných s TV LUX.

PEŠIA PÚŤ - SANTIAGO DE COMPOSTELA - NEVERS-OVIEDO - LURDY

Lux bus Termín: 24. 8. 2018 - 5. 9. 2018 Cena: 490 EUR Číslo zájazdu: 1317/170

V cene je zarátané:

V cene nie je zarátané:

Sprievodca:

Kňaz za TVLUX:

Pútnický program je spojený s každodennou svätou omšou.

Táto púť je pre nezadaných a uskutoční sa iba ak bude prihlásených minimálne 40 % mužov. 

Program zájazdu:

1.deň:

odchod z Bratislavy podvečer, nočná jazda  do Francúzska

2.deň:

príchod do Nevers v popoludňajších hodinách, ubytovanie priamo v pútnickom areáli kláštora sv. Girldarda v Nevers. Prehliadka areálu, osobné modlitby. Tu v kláštornej kaplnke je vystavené neporušené telo sv. Bernadetty  Soubirousovej. Bernadeta, jednoduché dievča, sa stalo vyvolencom Panny Márie. V Lurdoch v Masabiellskej jaskyni sa jej osemnásťkrát zjavila Panna Mária a odovzdala jej svoje posolstvo.

3.deň:

Po raňajkách odchod do Španielska, ubytovanie.

4 – 9 deň:

Presun do Sarria, kde začína pešia púť, ktorá trvá 5 dní,  je dlhá 115 km a vedie cez malebnú Galiciu. Sarria -  mestečko s mimoriadnou románskou architektúrou. Ďalej vedie cesta cez Viley a Barbadelo k románskemu  kostolu Santiago z 12. storočia. Starý Portomarín – leží pod hladinou priehrady, ale pred zatopením  veľa pamiatok kameň po kameni rozobrali a znovu postavili na kopci uprostred nového Portomarínu. Melide – mesto je pre Svätojakubskú cestu veľmi dôležité, tu sa stretávajú dve cesty Camiíno Francés s cestou z Ovieda. Za návštevu stojí románsky kostol Santa María. Boente – kaplnka sv. Jakuba. Arzúa – tu stojí obklopená nádhernou krajinou kaplnka sv. Magdalény. Lavacolla – vstupná brána do Santiaga, miesto, kde sa pútnik očistí kým vstúpi do Santiaga de Compostela. Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Výlet autobusom  do Finisterre, západného výbežku Galície pri Atlantickom oceáne, najnavštevovanejšieho miesta Galície po Santiagu de Compostela, s pútnickým kostolom
S. María das Areas z 12. stor. Sto kilometrov od Santiaga, na pobreží Atlantiku, sa nachádza táto dedinka, je to najzápadnejší bod Španielska. Zo strmého skaliska mysu Finisterre už naozaj niet kam ísť peši – najbližších pár tisíc kilometrov na západ je už len a len oceán. Nie div, že starí Rimania miesto pomenovali Finis Terrae – koniec Zeme.

10.deň:

Po raňajkách presun do Ovieda. Stojí tu katedrála v štýle vrcholnej gotiky s hrobmi astúrskych kráľov a zlatý retábulum zo 16. storočia. Najväčším pokladom katedrály je Camara Santa, kaplnka z 9. stor. V Katedrále Najsvätejšieho Spasiteľa sa uchováva vzácna relikvia, ktorá vykazuje množstvo podstatných zhôd s Turínskym plátnom. Jedno zo stredovekých svedectiev o pútnikoch do Compostely hovorí o prítomnosti šatky v Oviede: „A cestou do mesta Compostela sa zastavovali v Oviede, aby vzdali úctu Pánovi. Lebo tam sa nachádzajú relikvie, ktoré skutočne patria k starobylej tradícii, a ich spojitosť s umučením  Krista sa nikdy nespochybňovala.“ Šatku nazývali Sudarium Domini alebo Ježišova posmrtná šatka, svätá omša. Presun do Lúrd, ubytovanie.

11.deň:

Po raňajkách náboženský programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika  Pia X.., Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta, osobné modlitby, voľný program. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.             

12.deň:

Presun na Francúzsku riviéru, možnosť okúpať sa v Stredozemnom mori, ubytovanie.

13.deň:

Ráno odchod na Slovensko, s príchodom v nočných hodinách.

Púť pre nezadaných s TV LUX. 24. 8. 2018 - 5. 9. 2018 je už po termíne.