TURECKO A OSTROV PATMOS
Novinka
TURECKO A OSTROV PATMOS

TURECKO A OSTROV PATMOS

Jánova Apokalypsa a 7 cirkví: "Efez, Smyrna, Pergama, Tyatira, Sárd, Filadelfia a Laodicea" a "bavlnený hrad" Pamukkale, najkrajšia atrakcia Turecka

Lietadlo Sprievodca: Mons. Ján Majerník Termín: 13. 9. 2021 - 20. 9. 2021 Cena: 675 EUR Číslo zájazdu: 1840/126

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

zraz v Bratislave, transfer na letisko do Viedne, odlet do tretieho najväčšieho mesta Turecka Izmir. Partí medzi najstaršie mestá v Stredomorí, založené v 3. stor. pr. Kristom. Fungovalo ako významný prístav. Transfer na hotel,  ubytovanie.

2.deň:

Vydáme sa po stopách 7 cirkví a siedmich Jánových listov. Všetky  majú rovnaké rozloženie, štruktúru. 1. opis Ježiša, 2. pochvala, 3. pokarhanie alebo napomenutie, 4. rada a zasľúbenie.

Smyrna—najstarší rímskokatolícky kostol sv. Polykarposa, mučeníka, ktorý bol podľa tradície biskupom Smyrnského zboru a Jánovým učeníkom. Antické pamiatky. 

zasľúbenie Smyrna: V Edene konečným dôsledkom neposlušnosti bola smrť, večná smrť. V druhom zasľúbení je zrušenie tejto smrti „Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí” (2,11).

Nasleduje návšteva Bergama, jedného z najstarších a najimpozantnejších miest Turecka ležiaceho neďaleko pozostatkov Pergamonu. Prehliadka pôsobivej Akropoly v Pergamone.

zasľúbenie Pergamos: V Edene bezprostredným dôsledkom hriechu bolo to, že Adam s Evou museli raj opustiť, že nemali už ovocie z rajských stromov, ale že Adam musel začať obrábať zem, pôdu, aby svoju potravu získaval. To, čo hriech narušil bude obnovené. Tretiemu zboru je zasľúbené: „Tomu kto zvíťazí dám zo skrytej manny" (2,17).

Presun do areálu starovekého mesta  Tyatira, ktoré bolo známe zručnými remeselníkmi a obchodníkmi, medzi ktorých patrila aj Lýdia, predavačka purpuru. Spomína sa v Skutkoch Apoštolov.

zasľúbenie Tyatíra: Trvalým dôsledkom pádu do hriechu bolo to, že človek stratil panstvo nad svetom, ktorý mu Boh dal. A tak v zasľúbení Tyatíre sa hovorí, že toto panstvo bude obnovené „Kto zvíťazí, tomu dám vládu nad národmi.“ (2,26).

Nasleduje návšteva Sardis, v staroveku hlavné mesto kráľovstva Lýdia, jedno z významných miest Perzskej ríše, sídlo rímskeho prokonzula. V archeologickom areáli sa zachovali časti gymnázia, chrámu pohanskej bohyne Artemis a tiež synagóga.

zasľúbenie Sardy: Čo ešte človek stratil pádom do hriechu? Spravodlivosť. Akým spôsobom človek získa to, čo stratil? Nie tým, že bude na nej pracovať, že si ju zaslúži za svoje dobré skutky, ale spravodlivosť je dar Stvoriteľa. "Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života.“ (3,5) Biele rúcho, ktoré zasľubuje Kristus, je dar Boží.

Návšteva Filadelfia, mesto bratskej lásky, najmladšie zo 7 maloázijských miest,  v čase najväčšej prosperity nazývané Nové Atény. Areál byzantskej Baziliky sv. Jána zo zo 6.stor. 

zasľúbenie Filadelfia: Adam s Evou po svojom páde do hriechu už nemali miesto, kde by sa mohli stretávať s Pánom Bohom tvárou tvár. Preto zasľúbenie do Filadelfie zasľubuje nápravu tejto prednosti. A tak čítame: "Toho kto zvíťazí urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevyjde.“ (3,12) Keď sme odetí Kristovou spravodlivosťou človek nájde svoje miesto vo svätyni. Miesto, kde sa bude môcť stretávať s Pánom Bohom. Miesto obnovenia. To prvé bola cesta obnovenia, to druhé je miesto. Odchod na ubytovanie, večera. 

3.deň:

Presun do Laodicea – mesto sa nachádzalo na križovatke dvoch dôležitých obchodných ciest, vo veľmi úrodnej oblasti so zlatonosnými riekami. Prosperitu antického mesta potvrdzujú aj pozostatky veľkého divadla gréckeho typu s kapacitou 20.000 divákov, malého divadla pre 15.000 divákov, štadión z 1. storočia, akvadukt, kolonáda a ďalšie objekty. 

zasľúbenie Laodicea: Nielenže hriech narušil človeka, nielenže všetko bude obnovené, ale zasľúbenie do Laodicey ukazuje, že Pán Boh to, čo bolo zlé obráti na dobré, že nielen všetko, čo človek stratil bude znovu získané, ale že on pôjde ešte o krok ďalej. "Toho, kto zvíťazí posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som s Otcom na jeho trón". (3,22) Pán Boh sa chce podeliť o svoj trón nie s anjelmi, ale s tými, ktorí boli obnovení. To posledné nám teda ukazuje cieľ obnovy. Pán Boh nielen odstráni pliagu hriechu, ale výsledok bude na koniec ešte slávnejší ako začiatok. 

Program pokračuje návštevou jedinečného prírodného fenoménu Pamukkale – „bavlníkové vodopády“ s liečivými termálnymi prameňmi,  leží pri ruinách antického mesta Hierapolis. Preto môžete okrem geologického raja sledovať aj ruiny starovekého impéria, nádherný rímsky amfiteáter, či okúpať sa v jazierku, ktorého liečivé účinky okúsila aj Kleopatra. 

4.deň:

Oddych pri mori

5.deň:

Odchod loďou na ostrov Patmos, kde sv. Ján napísal Knihu zjavení Apokalypsa. Ostrov Patmos predstavuje pre kresťanov posvätné pútnické miesto, kde sa písala história kresťanstva. Je spojený najmä s tunajším pôsobením Ježišovho najmilšieho žiaka - svätého Jána. Po odchode Ježiša svätý Ján upadol do nemilosti Rimanov. Tí sa ho najskôr neúspešne snažili zbaviť usmažením v obrovskej kadi vriaceho oleja. To sa však nepodarilo, tak bol poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos. Na ostrove udalosti nabrali rýchly spád.  V malej jaskyni, v ktorej svätý Ján prebýval, zažil videnie, v ktorom sa mu zjavil Ježiš Kristus a nadiktoval mu knihu, ktorá neskôr vošla do povedomia ako Kniha Zjavenia čiže Apokalypsa. Stala sa súčasťou biblie. Program na ostrove Patmos - Kláštor sv. Jána Evanjelistu, Jaskyňa Apokalypsy. Krása a pôvab tohto jedinečného ostrova pramení v jednoduchosti prírody. Skalnaté hory čiastočne pokrývajú  kroviny a v členitom pobreží klesajú pod tmavo-modrou morskou hladinou. Kláštor sa začal stavať v 11. storočí pri jaskyni. Je ohraničený masívnymi kamennými múrmi, v ktorých sú miesta pre strieľne, ktoré chránili hlavný kostol a ďalších päť kaplniek. V kostole sú uložené ikony z byzantského a post-byzantského obdobia, cirkevné predmety, výšivky z 9. storočia a ďalšie hodnotné predmety. V knižnici kláštora sa nachádzajú pergamenové dokumenty patriarchálne pečate, zdobené rukopisy a vzácne staré knihy. V kaplnke zasvätenej Panne Márii sú fresky z rokov 1210 - 1220. Za bránou kláštora sa rozkladá arkádové nádvorie zo 17. storočia. V jeho východnej časti sa týči hlavný kostol. Jaskyňa Zjavenia, kde svätý Ján žil, leží mimo kláštora na svahu hory. Poskytuje krásny výhľad na more a členité pobrežie. Miesto je ukryté pod niekoľkými nízkymi stavbami s kupolovitou strechou. Rehoľníci dovolia vstúpiť návštevníkom v malých skupinkách, pričom musia mať vhodný odev. Ochotne im ukážu miesta, kde svätý Ján podľa legendy spal, modlil sa a prežil zjavenie. 

6.deň:

Oddych pri mori

7.deň:

Po raňajkách odchod do starobylého mesta Efez s návštevou jedného zo siedmich divov sveta – Chrámu bohyne Artemis. Uvidíte tu najrozsiahlejšie a najzachovalejšie antické pamiatky ako Celsovu knižnicu, amfiteáter, Agoru. Efez je spájaný s raným kresťanstvom a s pôsobením apoštola Pavla, ktorý tu pôsobil počas misijných ciest viac skoro 3 roky. Žil tu apoštol Ján, ktorý tu vykonal množstvo zázrakov. Následne návšteva Baziliky apoštola Jána, kde má aj svoju hrobku. Veľkým zážitkom bude sv. omša v Domčeku Panny Márie, kde žila po ukrižovaní Pána Ježiša 9 rokov. 

zasľúbenie Efez: - V Edene bol najväčším dôsledkom hriechu to, že Adam s Evou nemali prístup k stromu života, ktorý bol v raji. Ale Ježiš Kristus to, čo hriech narušil obnoví. A preto to prvé zasľúbenie je: to, čo ste stratili, prístup k stromu života, skrze Krista bude obnovené. „Tomu kto zvíťazí dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji" (2,7)

Popoludní oddych pri mori 

8.deň:

Po raňajkách presun na letisko v Izmíre, odlet do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy.

TURECKO A OSTROV PATMOS 13. 9. 2021 - 20. 9. 2021 je už po termíne.