Veľká noc v LURDOCH, BARCELONA a CARCASSONE
Novinka
Veľká noc v LURDOCH, BARCELONA a CARCASSONE

Veľká noc v LURDOCH, BARCELONA a CARCASSONE

Lietadlo Termín: 13. 4. 2022 - 17. 4. 2022 Cena: 395 EUR Číslo zájazdu: 1945/038
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

v poobedňajších hodinách stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne, odlet do Barcelony, centra Katalánska. Po prílete transfer na hotel, ubytovanie.

2.deň:

Zelený štvrtok: presun do centra Barcelony,  v stredoveku najvýznamnejší obchodný prístav v Stredomorí, dnes moderné veľkomesto. Autokarová prehliadka centra, najslávnejšia stavba Antonia Gaudiho nádherný chrám Sagrada Família, spoločná modlitba v krypte. Odchod do malebného historického mesta Carcassone /UNESCO/, ktoré sa radí medzi najzachovalejšie pevnostné mestá v Európe. Už v rímskych dobách bolo dôležitým obchodným uzlom, Rimania tu postavili prvé opevnenie. Neskôr sa mesto stalo základným prvkom obranného systému južných hraníc Francúzska. V súčasnosti možno obdivovať dokonalý obranný systém pozostávajúci z 52 veží a takmer 3 km masívnych kamenných múrov. Návšteva Katedrály sv. Michala archanjela, Bazilika Saint Nazaire – postavená v 11. storočí, dokonalý mix románskeho a gotického umenia spolu s pestrofarebnými vitrážami je najkrajšia svojho druhu vo Francúzsku. Sv.  omša na pamiatku Poslednej večere. Zelený štvrtok je dňom, v ktorom Pán zveril dvanástim apoštolom kňazskú úlohu – pod spôsobom chleba a vína sláviť sviatosť jeho tela a krvi, až kým znova nepríde. Odchod do Lúrd, ubytovanie.

3.deň:

Veľký piatok: po raňajkách celodenný program v Lurdoch, kde sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X..  Slovenská krížová cesta, osobné modlitby. Účasť na liturgických obradoch Slávenie utrpenia a smrti Pána. V tento deň Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha a uctieva kríž. Je to deň pokánia v celej Cirkvi, zdržiavame sa mäsitého pokrmu a postíme sa. Liturgia v tento deň má tri časti: bohoslužba slova, poklona krížu a sväté prijímanie (nikomu nie je dovolené nič svojvoľne meniť, táto štruktúra pochádza z dávnej tradície Cirkvi). Na Veľký piatok podľa pradávnej tradície Cirkev neslávi Eucharistiu, konajú sa obrady Slávenie utrpenia a smrti Pána. Večera, ubytovanie.

4.deň:

Biela sobota: po raňajkách Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy prameňa s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní, aktuálne možnosť obmytia rúk a tváre. Účasť na Veľkonočnej vigílii v Bazilike Pia X. Je to samostatná liturgia, ktorá symbolicky pripomína a sprítomňuje Kristovo zmŕtvychvstanie. Má tieto základné časti: Obrad Svetla – Liturgia slova – Liturgia krstu – Liturgia Eucharistie – Obrad vzkriesenia Pána. Večera, ubytovanie. 

5.deň:

Veľkonočná nedeľa: po raňajkách účasť na Veľkonočnej sv. omši. Zmŕtvychvstanie Pána je najväčšia slávnosť kresťanského cirkevného roka, v ktorej sa oslavuje Kristovo vzkriesenie a víťazstvo nad smrťou. Následne odchod na letisko do Barcelony, odlet do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy. 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

Záväzná prihláška zájazdu: Veľká noc v LURDOCH, BARCELONA a CARCASSONE

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena395.00 EUR
Spolu395.00 EUR/osoba

O možnosti príplatku za sedadlo v prednej časti autobusu sa prosím informujte v cestovnej kancelárii.