VEĽKÁ NOC v RÍME s pápežom Františkom
Novinka
VEĽKÁ NOC v RÍME s pápežom Františkom

VEĽKÁ NOC v RÍME s pápežom Františkom

Lux bus Termín: 6. 4. 2023 - 11. 4. 2023 Cena: 320 EUR Číslo zájazdu: 2087/038
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

Odchod z Bratislavy, jazda cez Rakúsko do Talianska.

2.deň:

Zelený štvrtok: ráno príchod do Ríma. Presun do historického centra,  na Námestí svätého Petra účasť na Liturgii  Zeleného štvrtka, Missa Chrismatis (svätá omša svätenia olejov), ktorá sa koná  o 09.30 v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne (vstup do Baziliky iba pre pozvaných). Popoludní antické pamiatky – Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia. Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila, možnosť modlitby na Svätých  schodoch, ktoré dala  previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma.  O 17.30 sv. omša na pamiatku Poslednej večere  v  Lateránskej Bazilike, kde bolo prvé sídlo pápežov.   Ubytovanie. 

3.deň:

Veľký piatok: po raňajkách návšteva  Baziliky sv. Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom, pokračovanie v prehliadke centra Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami, Bazilika sv.  Petra v okovách, kde je známa socha Mojžiša od Michelangela, najznámejšia rímska Fontana Di Trevi... Účasť na liturgii Veľkého piatku o 15.00 v Bazilike svätého kríža v Jeruzaleme, ktorá uchováva vzácne relikvie  - drevo z kríža Pána Ježiša, 2 tŕne z tŕňovej koruny a klinec. Bazilika bola súčasťou pútnickej cesty už v časoch sv. Filipa Neri, keď pútnici peši navštevovali 7 hlavných rímskych Bazilík.  O 21.15 v Koloseu Krížová cesta, ktorú vedie Svätý Otec. Ubytovanie.

4.deň:

Biela sobota: po raňajkách presun do Vatikánu. Námestie sv. Petra,  vstup do Baziliky sv. Petra, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII, osobné modlitby. Účasť na Veľkonočnej vigílii v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda. 

5.deň:

Veľkonočná nedeľa: po raňajkách presun do Vatikánu.  Účasť na Veľkonočnej sv. omši so Svätým otcom. Pokračovanie v náboženskom programe, návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore. Bazilika je  jeden z najstarších  a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk. Prehliadka centra Ríma s najznámejšími námestiami a fontánami. Následne odchod nočnou jazdou na Slovensko.  

6.deň:

príchod v doobedňajších  hodinách.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou a duchovným slovom. Záväzná prihláška zájazdu: VEĽKÁ NOC v RÍME s pápežom Františkom

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena320.00 EUR
Spolu320.00 EUR/osoba


Pre kontrolu či nie ste robot, prosím zadajte aktuálny rok (2022)