ZÁJAZD  DO MAĎARSKA – duchovná obnova s Jánom Majerníkom, relax v termálnom jazere v Hevízi, Budapešť a rodisko sv. Martina Szombathely
Novinka
ZÁJAZD  DO MAĎARSKA – duchovná obnova s Jánom Majerníkom, relax v termálnom jazere v Hevízi, Budapešť a rodisko sv. Martina Szombathely

ZÁJAZD DO MAĎARSKA – duchovná obnova s Jánom Majerníkom, relax v termálnom jazere v Hevízi, Budapešť a rodisko sv. Martina Szombathely

Lux bus Sprievodca: Mons. ThDr. Ján Majerník Termín: 5. 11. 2021 - 9. 11. 2021 Cena: 299 EUR Číslo zájazdu: 1906/093

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

Odchod skupiny z Brna a následne z Bratislavy presun do Maďarska. Návšteva mesta Szombathely /historické Savaria/, kde sa narodil okolo roku 316  sv. Martin, patrón mesta. Historickú cestu sv. Martina v meste lemujú umelecké diela Tamása Somogyiho, pripomínajúce jednotlivé epizódy z jeho života.  Prechádza od Kalvárie cez most ponad rieku Perint ku Katedrále, semináru a Biskupskému palácu. Pokračuje cez námestie Savaria až do Kostola sv. Martina. Nápis „HIC NATUS EST S.MARTINUS“ oznamuje: Tu sa narodil sv. Martin. Pred kostolom je súsošie, pripomínajúce udalosť, keď sv. Martin po návrate do Savaria pokrstil svoju matku. Cintorín sv. Martina je jeden z najstarších v Maďarsku, kde sa pochováva bez prerušenia viac ako 2000 rokov. Tu boli pochovaní aj prví kresťania. Svätá omša, odchod do kúpeľov Hevíz. Jazero  Hévíz je najväčším biologicky aktívnym prírodným jazerom s liečivou termálnou vodou na svete. Je obkolesené 50 ha lesom, ktorý zaručuje nezvyčajnú, jedinečnú mikroklímu. Teplota vody jazera je výsledkom zmiešania studených a teplých prameňov vyvierajúcich z hĺbky zeme. V lete dosahuje teplotu 33-35°C, v zime 26-28°C, v závislosti od počasia. Teplota vody klesne pod 22°C len ojedinele, len keď teplota vzduchu klesne pod -20°C. Výdatnosť prameňa s teplotou vody 40°C, vyvierajúceho z podvodnej jaskyne, je 410 l za sekundu, vďaka čomu sa voda v jazere vymení každé 3,5 dňa. Voda je stále čerstvá a čistá. Vplyv liečebných procedúr v Hévízi je komplexný, nakoľko dôležitú úlohu tu zohráva teplota vody a jej chemické zloženie, bahno, vzduch, rádioaktívne žiarenie a podnebie. Voda je vodíkovo-karbonátová, sírová, jemne rádioaktívna a obsahuje vápnik a horčík, večera, ubytovanie.  

2.deň:

po raňajkách duchovné slovo, následne celodenný liečebno – relaxačný  program v meste Hevíz, možnosť celodenného vstupu do liečivého jazera. Duchovné slovo, svätá omša, večera, ubytovanie. 

3.deň:

po raňajkách  duchovné slovo, následne celodenný liečebno – relaxačný  program v meste Hevíz, možnosť celodenného vstupu do liečivého jazera. Duchovné slovo, svätá omša, večera, ubytovanie. 

4.deň:

po raňajkách  možnosť 3-hodinového vstupu do liečivého jazera, odchod do Budapešti, presun do historického centra, svätá omša v Bazilike sv. Štefana, postavenej  v rokoch 1851-1905. Pomenovaná bola na počesť prvého uhorského kráľa a neskôr aj svätca Štefana. V Bazilike sa nachádza aj jeho mumifikovaná ruka, uložená v relikviári. Chrám sa  považuje za najvýznamnejšiu duchovnú stavbu Maďarska, zmestí sa tu až  8500 veriacich. Monumentálna kupola je vysoká 96 metrov,  interiér zdobia mnohé sochy, maľby na skle ale aj 6 zvonov.  Autokarová prehliadka -  Széchenyiho most, Gellértova hora s Citadelou, Námestie hrdinov, Parlament, Opera.  Večera, ubytovanie

5.deň:

po raňajkách pešia prehliadka hradného vrchu s  kráľovským palácom, ktorý slúžil ako sídlo uhorských kráľov v Budapešti. Rybárska bašta a Matejov chrám – dominanta mesta na budínskej strane Dunaja. Pôvodný chrám bol postavený v 13. storočí, počas tureckej okupácie bol pomaľovaný výjavmi z Koránu a prestavaný na mešitu. V 18.storočí pri oslobodzovacích bojoch bol chrám vážne poškodený, následne bol prestavaný a opäť sa stal rímskokatolíckym chrámom. 

Rok 1867 je známy korunováciou Františka Jozefa I., ktorý sa práve v Matejovom chráme stal uhorským kráľom. V interiéri chrámu sa nachádza krásna Loretánska kaplnka so sochou Panny Márie z červeného mramoru a mnoho ďalších pamiatok. Svätá omša, odchod  do Bratislavy a Brna.

ZÁJAZD DO MAĎARSKA – duchovná obnova s Jánom Majerníkom, relax v termálnom jazere v Hevízi, Budapešť a rodisko sv. Martina Szombathely 5. 11. 2021 - 9. 11. 2021 je už po termíne.